Shadow Travel Gayrimenkul Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Shadow Travel Gayrimenkul Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Shadow Travel Gayrimenkul Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Nasseroğlu ve Mert Cananoğlu ortaklığında kuruldu. 


Shadow Travel Gayrimenkul Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Nasseroğlu ve Mert Cananoğlu ortaklığında kuruldu. 

Shadow Travel Gayrimenkul Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 5- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 7- Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 8- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 9- Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak. 10- Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. 11- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek ve tüm danışmanlık hizmeti vermek. 12- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 13- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 14- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 15- Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak. 16- Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 17- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 18- Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları,saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek. 19- Her türlü yaş sebze ve meyve alım satımı, pazarlaması, ithalat, ihraca yapmak. 20- Bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye ürünleri ekimi, dikimi, yetiştirilmesi, ambalajlanmasını yapmak. 21- Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak. 22- Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. 23- Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. 24- Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar,dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatte kullanılan plastik eşyaların imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak. 25- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,işletebilir,kiralar,kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkulleri ile her türlü cins tashihi, ifraz, Tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 26- Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir,mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. şirket konularıyla iştigal eden firmaları ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetleri iştirak edebilir. Şirket konularıyla ilgili iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir,aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 27- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişmek istendiği taktirde dilediği işleri yapacaktır. Ana sözleşme değişikliğini gerektiren bu durumda ortaklar kurulunca alınacak karar tescil ve ilan ettirilir.

Shadow Travel Gayrimenkul Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1992.Sk.Vetro City St.N:16/141 Esenyurt