Sıfır Karbon Çevre Enerji Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Sıfır Karbon Çevre Enerji Sanayi Anonim Şirketi kuruldu! Sıfır Karbon Çevre Enerji Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Sıfır Karbon Çevre Enerji Sanayi Anonim Şirketi Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Fikret Azili tarafından kuruldu. Sıfır Karbon Çevre Enerji Sanayi Anonim Şirketi Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Fikret Azili tarafından kuruldu. 

Sıfır Karbon Çevre Enerji Sanayi Anonim Şirketi konusu:
Şirket sanayi kollarında her türlü faaliyetinde bulunmak ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca şirket, inşaat, döküm ve işleme sanayi ile ilgili ham madde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir. Şirket konusu ile ilgili her türlü her türlü danışmanlık denetim ve mühendislik hizmeti verebilir, her türlü gayrimenkul alımı satımı ve kiralaması yapabilir.Şirket konusu ile ilgili her türlü ihaleye girebilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili; İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, kara yolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.İştigal konusuna giren mallar için dahilden ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir,bu nedenle ilgili mercilerle anlaşmalar yapabilir şirketin ihtiyaç duyabileceği istikrazlara bulunabilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükuna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz Tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Adres: Barboras Mah. Karanfil Sok.K.Plus Ataşehir Sit.C-3 Apt.No.7 C/52 ATAŞEHİR