Silivri Çanta'da icradan 2.9 milyon TL'ye 2 arsa!

Silivri Çanta'da icradan 2.9 milyon TL'ye 2 arsa! Silivri Çanta'da icradan 2.9 milyon TL'ye 2 arsa!

Silivri Çanta'da bulunan 2 arsa, Silivri 2. İcra Dairesi tarafından 19 Haziran 2015 günü saat 10:00 ile 10:40 arası ihale ediliyor.

Silivri Çanta'da bulunan 2 arsa, Silivri 2. İcra Dairesi tarafından 2 milyon 975 bin 500 TL'ye satışa çıkarılıyor.Kıymeti: 2.975.500,00 TL1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul il, Silivri ilçesi Çanta Mimarsinan Mahallesi Gavurpınarı mevkii 211 ada 88 parselde 11.350,00 m2 TARLA vasfındaki taşınmaz


Yüzölçümü: 350,00 m2


Arsa Payı: Tam


İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.04.2014 tarih, 68993 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta - Mimarsinan Mahallesi; 211 ada, 88 ve 89 nolu parseller, 15.06.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında; kısmen "Yol", kısmen "Park Alanı", kısmen ise Serbest Nizam, 2 Kat, Hmax:7.00 m, Emsal:0.50 yapılaşma şartı ile "Konut" alanında kaldığı, Plan notu gereği minimum parsel büyüklüğü 500 m2 olduğu belirtilmiştir.


HALİ HAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazlar; İstanbul İli, Silivri ilçesi, yeni Balaban Mahallesi (eski Çanta Mimarsinan), Gavurpınarı Mevkii, Ertuğrul Bey Caddesinde kain; 211 ada, 88 no ile kayıtlı parselin tamamıdır. 211 ada, 88 Nolu Parsel : 11.350,00 m2 alanlı olup "Tarla" vasıflıdır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel sınırları belli olmayıp tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parsel, batıdan Haydar Aliyev Caddesine, doğudan Ertuğrul Bey Caddelerine cephelidir. Cepheleri yol ile hemzemindir. Yakın çevresinde ağırlıklı tarımsal amaçlı kullanılan parseller ve yazlık olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Konum olarak, Silivri Değirmenköy karayolu üzerinde, Çanta mahallesi ışıklarını Değirmenköy . istikametinde 1 km kadar geçtikten sonra sola ayrılan Haydar Aliyev Caddesi üzerinde 870 metre kadar gidince yolun solunda yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım Silivri Çanta Değirmen istikametine giden Karayolundan sağlanmaktadır, imar Planında kısmen "Yol", kısmen "Park Alanı", kısmen ise “Konut” alanı olarak ayrılmıştır. Parselin üst kısımlarından deniz manzarası bulunmaktadır. Bölge, alt yapı olarak belediye hizmetlerinden faydalanabilmededir.Kıymeti: 1.248.500,00 TL


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.


1.Satış Günü: 19.06.2015 günü 10:00-10:10 arası


2.Satış Günü: 22.07.2015  günü 10:00-10:10 arası


Satış Yeri: SİLİVRİ 2, İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ İSTANBUL
2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: İstanbul il, Silivri ilçesi Çanta Mimarsinan Mahallesi Gavurpınarı mevkii 211 Ada No, 89 Parselde 15.700,00 m2 yüzölçümünde TARLA vasfındaki taşınmaz


Yüzölçümü: 15.700,00 m2


Arsa Payı: Tam


İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.04.2014 tarih, 68993 sayılı yazısına göre; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta - Mimarsinan Mahallesi; 211 ada, 88 ve 89 nolu parseller, 15.06.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında; kısmen "Yol", kısmen "Park Alanı", kısmen ise Serbest Nizam, 2 Kat, Hmax:7.00 m, Emsal:0.50 yapılaşma şartı ile "Konut" alanında kaldığı, Plan notu gereği minimum parsel büyüklüğü 500 m2 olduğu belirtilmiştir.


HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmazlar; İstanbul ili, Silivri ilçesi, yeni Balaban Mahallesi (eski Çanta Mimarsinan), Gavurpınarı Mevkii, Ertuğrul Bey Caddesinde kain; 211 ada, 89 no ile kayıtlı parselin tamamıdır.Kıymeti: 1.727.000,00 TL


KDV Oranı: % 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.


1.Satış Günü: 19.06.2015 günü 10:30-10:40 arası


2.Satış Günü: 22.07.2015 günü 10:30-10:40 arası


Satış Yeri: SİLİVRİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ İSTANBULSatış şartları:


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları ve toplamını ve satıs giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki  sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini rüçhanla arsa alacakları toplamın, ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-   Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin  2015/242 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21.04.2015