10 / 08 / 2022

Sinop Nükleer Santrali'nin ÇED başvuru dosyası bakanlığa sunuldu!

Sinop Nükleer Santrali'nin ÇED başvuru dosyası bakanlığa sunuldu!

Sinop Nükleer Güç Santrali projesi için Çevresel Etki Değerlendirme başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olma özelliğini taşıyan Sinop Nükleer Güç Santrali projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

 

Anadolu Ajansı muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ÇED süresinin ilk aşaması olan başvuru dosyası ÇED yönetmeliğinde yer alan formata göre hazırlandı.

 

Buna göre, Sinop İnceburun mevkisinde doğal orman vasfı olmayan alanda hayata geçirilmesi öngörülen santral için ÇED başvuru dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

Hazırlanan ÇED başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca genel formata uygunluğu onaylandıktan sonra hem kurulacak olan inceleme ve değerlendirme komisyonu (İDK) üyelerine gönderilecek hem de halkın görüşlerine açılacak.

 

Halkın katılımı toplantısı yapıldıktan sonra İDK üyelerinin görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED raporu özel formatı hazırlanacak ve ÇED raporu da bu formata uygun olacak.

Yürütülecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak olan ÇED raporu, İDK tarafından da değerlendirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulacak. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bulunması halinde projede yer alan çevresel önlemlerin yeterli görüldüğü onaylanmış olacak.

 


Yatırımcı açısından bir taahhüt niteliği taşıyan ÇED raporunda, santralin inşaat ve işletme dönemlerindeki tüm etkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izlenecek ve aykırılık tespiti halinde ise mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacak. Proje kapsamında yürütülecek tüm faaliyetlerin, nükleer güvenlikle ilgili tüm dünyada kabul görmüş ilke ve standartlar çerçevesinde titizlikle yürütülmesi sağlanmış olacak.

"ÇED Olumlu" kararı sonrası lisansların alınması gerekecek

 


Sinop NGS projesi kapsamındaki inşaat faaliyetlerinin başlayabilmesi için "ÇED Olumlu" kararının yanı sıra Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yer lisansının ve inşaat lisansının da alınmış olması gerekiyor. Santral için seçilen sahanın uygunluğuna yer lisansı aşamasında, inşaat faaliyetlerinin başlamasına ise inşaat lisansı aşamasının sonunda karar verilecek.

ÇED süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları barındırıyor. ÇED raporunun kapsam ve özel formatının belirlenmesinden önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere halkın katılımı toplantısı gerçekleştiriyor.