Sinpaş GYO 2016 yılı olağan genel kurul tescili yayınlandı!

Sinpaş GYO 2016 yılı olağan genel kurul tescili yayınlandı! Sinpaş GYO 2016 yılı olağan genel kurul tescili yayınlandı!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından dün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yazılı açıklamaya göre Sinpaş GYO 2016 yılı olağan genel kurul tescili yayınlandı.17.05.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.