Sinpaş GYO genel kurul bilgilendirme bildirini yayınladı!

Sinpaş GYO genel kurul bilgilendirme bildirini yayınladı! Sinpaş GYO genel kurul bilgilendirme bildirini yayınladı!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Sinpaş GYO genel kurul bilgilendirme bildirini yayınladı.Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Sinpaş GYO genel kurul bilgilendirme bildirini yayınladı.


Kap Açıklaması:

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2016 yılı finansal tablolarının, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul onayına sunulması

7 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

12 - Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım veya satım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Dilek ve öneriler.