Sinpaş GYO, Saf GYO'nun paylarını satıyor!

Sinpaş GYO, Saf GYO'nun paylarını satıyor! Sinpaş GYO, Saf GYO'nun paylarını satıyor!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Sinpaş GYO, Saf GYO'nun paylarını satıyor.



Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Sinpaş GYO, Saf GYO'nun paylarını satıyor. 


Kap Açıklaması:

Şirketimiz portföyünde bulunan SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş paylarının satılmasına karar vermiştir.


Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.