Sinpaş GYO Ümraniye'deki arsasını 55.1 milyon TL'ye satıyor!

Sinpaş GYO Ümraniye'deki arsasını 55.1 milyon TL'ye satıyor!Sinpaş GYO'nun sahibi olduğu İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi'nde bulunan taşınmazın Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne satışının gerçekleştirilmesine karar verildi. 


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gayrimenkul satış işlemi hakkında açıklama yaptı. 

Sinpaş GYO'nun sahibi olduğu İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 2435 Ada 4 Parsel üzerinde kain 4 bin 647 metrekare alana sahip taşınmazın Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne satışının gerçekleştirilmesine karar verildi ve iki şirket arasında finansal kiralama sözleşmesi imzalandı.

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu;

1-  Sahibi olduğumuz İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 2435 Ada 4 Parsel üzerinde kain 4.647,08 m2 alana sahip taşınmazımızın ("Taşınmaz") Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ("Servet") satışının gerçekleştirilmesine,

2-  Şirketimiz ile Taşınmaz'ın evvelki hissedarlarından Remzi Demirlikan arasında 10.05.2017 tarihinde akdedilmiş olan Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca Remzi Demirlikan, Taşınmaz'da sahip olduğu 11084/240000 (yaklaşık %4,62) oranındaki hissesini Şirketimize devretmiş ve Şirketimiz ise bunun karşılığında Remzi Demirlikan'a bu hisseye tekabül eden yapı alanının %50'sine (taşınmaz üzerinde inşa edilecek toplam yapı alanının yaklaşık %2,31'ine) tekabül eden büyüklükte bağımsız bölüm vermeyi taahhüt etmiş olup, Şirketimizin anılan sözleşmeden kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin de Taşınmaz ile birlikte Servet'e devredilmesine,

3-  Taşınmazın satış bedelinin, Şirketimiz tarafından taşınmaza dair alınmış olan yapı ruhsatları, bugüne kadar yapılmış hafriyat ve iksa çalışmaları, maliyetleri ile Şirketimizin Remzi Demirlikan'a karşı olan ve Şirketimize devrettiği yükümlülükler de dikkate alınarak KDV ve vade farkı hariç 55.160.000 TL olarak belirlenmesine, Şirketimiz tarafından yapılan maliyetler veya Şirketimiz tarafından Servet'e devredilen yükümlülükler nedeniyle tarafların birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmamasına,

4-  Satış işleminin Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılmasına ve satış bedelinin Arı Finansal Kiralama A.Ş.'den 42 aya yayılan taksitler halinde ve her taksit için ödeme tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim oranına göre hesaplanacak vade farkı ile beraber tahsil edilmesine,

karar vermiş olup, Şirketimiz, Servet ve Arı Finansal Kiralama A.Ş. arasında yukarıdaki şartları içeren bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. 

Kamuoyuna duyurulur.

Dosya için tıklayın