Sinpaş GYO ve Servet GYO arasında 55.1 milyon TL'lik imza!

Sinpaş GYO ve Servet GYO arasında 55.1 milyon TL'lik imza!Servet GYO, Sinpaş GYO'nun Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 bin 647 metrekarelik taşınmazını 55 milyon 160 bin TL'ye satın aldı.


Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ve Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) arasında dev anlaşma sağlandı. Sinpaş GYO'nun sahibi olduğu İstanbul ili Ümraniye İlçesi Çakmak Mahallesi 2435 ada, 4 parsel üzerinde bulunan 4 bin 647 metrekarelik taşınmazın Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne satışının gerçekleştirilmesine karar verildi.

55.1 milyon TL'lik arsa

Taşınmazın satış bedelinin Sinpaş GYO tarafından taşınmaza dair alınmış olan yapı ruhsatları, bugüne kadar yapılmış hafriyat ve iksa çalışmaları, maliyetleri değerlendirilerek 55 milyon 160 bin TL olarak belirlendi. 

42 ay taksitle ödeme

Satış işlemi Arı Finansal Kiralama A.Ş. üzerinden finansal kiralama yoluyla yapılacak ve satış bedeli Arı Finansal Kiralama A.Ş.'den 42 aya yayılan taksitler halinde ve her taksit için ödeme tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim oranına göre hesaplanacak vade farkı ile beraber tahsil edilecek.

İmzalar atıldı

Bu zamana kadar yüzlerce proje hayata geçirilecek Servet GYO ve Sinpaş GYO arasında finansal kiralama sözleşmesi imzalandı. 

Sinpaş GYO ve Servet GYO arasında 55.1 milyon TL

Ümraniye, Site Mahallesi 37 Pafta Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Notları;
Ümraniye, Site Mahallesi 37 Pafta Revizyon Uygulama İmar Planı
1. Donatı Alanları Kamu Eline Geçmeden Uygulama Yapılamaz.

2. Planlama Alanı Bütününde İmar Kanunun 18. Maddesine Göre Uygulama Yapılacaktır.

3. Enerji Nakil Hatlarının Geçtiği Alanlarda Ve Trafo Merkezi Alanında “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” Hükümleri Geçerlidir.

4. Enerji Nakil Hatlarının Geçtiği Alanlardaki Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı Boyunca İlgili Kuruluştan (Teiaş) Görüş Alınarak Uygulama Yapılacaktır.

5. İstanbul Se Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İski) Görüşü Doğrultusunda Uygulama Yapılacaktır.

6. Planlama Alanı Bütününde Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapılarak Uygulama Yapılacaktır.

7. Konut Ve Ticaret Alanlarında E=1.50 Ve Hmax=Serbesttir.

8. Mevcut Binaların Bulunduğu Alanlarda Minimumu Parsel Büyüklüğü 1500 M2, Diğer Alanlarda Minimum Parsel Büyüklüğü 5000 Metrekaredir.

9. Planlama Alanında Yapılacak Yapıların Avan Proje Onayları İlçe Belediyesi Tarafından Yapılacaktır; Ancak İstanbul İmar Yönetmeliği’nde Belirtilen Koşullara Haiz Yapıların Avan Proje Onayları İ.B.B Tarafından Yapılacaktır.

10. Doğal Zemin Kotunun Altında Ve Yol Cephelerinde Çekme Mesafelerinin Gerisinde Kalmak Kaydı İle Parsel Tamamında Bodrum Kat Yapılabilir. Doğal Zemin Kotu Üzerine Çıkan Kısımlarda Bodrum Katlarda Da Planda Verilen Çekme Mesafesine Uyulması Zorunludur.

11. Konut Alanlarında Yapılaşma Şartları İçinde Emsalin %5’ini Aşmamak Koşulu İle Konutların Zemin Katlarında Veya Maksimumu 2 Katlı Ayrı Yapı Şeklinde Günlük İhtiyaçları Karşılamaya Yönelik Ticari Ve Sosyal Birimler Yer Alabilir. Bu Alanlar Emsale Dahildir.

12. Parsellerin Birleşmesinin Teşvik Edilmesi Amacı İle Parsel Büyüklüğünde 10000 Metrekareye Ulaşıldığında yüzde 5, 20000 Metrekareye Ulaşıldığında yüzde 10 Emsal Arttırımı Yapılır.

13. Planda Ticaret Lejandı İle Gösterilen Alanlarında; Günlük, Haftalık Gereksinimlere Yönelik Alışveriş Birimleri (Market, Lokanta, Restoran, Ezcane, Tuhafiye, Sağlık Vb. ), Özel Hizmet Birimleri (Banka, Sigorta) Eğlence, Spor Ve Sosyal Aktivite Birimleri Yer Alabilir. Bu Alanlarda Ofis, Büro, Otel, Motel Yapıları Yer Alabilir. Konut Yapılamaz, Konaklama Birimleri Bağımsız Bölüm Şeklinde Yapılamaz.

14. Kamuya Terk Edilen Alanlarda Kamu Yararına Altyapı Amaçlı Teknik Kullanımlar (Trafo, Su Deposu, Arıtma Tesisi Vb.) Yer Alabilir.

15. Kamu Eline Geçen (Terk Edilen) Park Alanlarında Spor Tesisi Yapılabilir. Bu Tesislerin Konumları Ve Büyüklükleri Mimari Avan Projesine Göre Belirlenir. Ancak Bu Tesislerin Toplam İnşaat Alanı, Terk Edilen Park Alanların Büyüklüğü Üzerinden Kaks: 0,05’i Geçemez.

16. Plan Tasdik Sınırları İçinde Kalmak Ve Transfere Konu Parsel Maliklerin Muvafakati İle Parseller Arasında Emsal Transferi Yapılabilir.

17. Arazinin Engebeli Bölgelerinde Peyzaj Projesine Uygun Olarak Daha Verimli Kullanılmak Üzere Mevcut Binaların Oturduğu Alanlar Hariç Zemin Tanzimi Yapılabilir.

18. Bu Plan Notlarının Kapsamı Dışında Kalan Konularda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri Geçerlidir.

19. Emsal Transferi Yoluyla Parsellerin Yapılaşma Değeri E=2,50’yi Aşamaz. Emsal Hakkının Tamamı Başka Parsellere Transfer Edilen Parsellerin Plan Değişikliği Yapılarak Donatı Alanı Haline Getirilmesi Ve Kamuya Terkini Zorunludur. Emsal Hakkı Transferi Yapılan Parsellerde, Parsellerin Yeni Oluşan Emsal Değerleri Plan Değişikliği Yapılarak Planlara İşlenmeden Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılamaz.

20. Zorunlu Olan Hallerde İstanbul İmar Yönetmeliği’ne Göre Hesap Edilen Bloklar Arası Mesafelerde Maksimum 1 M. Azaltma Yapmaya Belediyesi Yetkilidir.

21. İskan Edilen Bodrum Katlar Emsale Dahildir.

Dosya için tıklayın 

Sinpaş GYO Ümraniye'deki arsasını 55.1 milyon TL'ye satıyor!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com