Çukurova Balkon

Sinpaş GYO'da bedelsiz pay alma işlemi 30 Eylül'de başlayacak!

Sinpaş GYO'da bedelsiz pay alma işlemi 30 Eylül'de başlayacak!

Sinpaş GYO ortaklarının artırılan 100 milyon TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların yüzde 20'si oranında bedelsiz pay alma hakları bulunuyor. Bedelsiz pay alma işlemi 30 Eylül 2011 tarihinde başlayacak


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimizin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle  500.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, artırılan 100.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen bedelsiz ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05/08/2011 tarih ve GYO.86/727 sayı ile kayda alınmıştır. Ortaklarımızın artırılan 100.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %20'si oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi 30.09.2011 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.