Şırnak'ta 3 milyon 497 bin TL'ye satılık bina!

Şırnak'ta 3 milyon 497 bin TL'ye satılık bina!

Şırnak İli Cizre İlçesi'nde yer alan 1.501.57 metrekare yüzölçümüne sahip olan bina Cizre İcra Dairesi tarafından 27 Mart 2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arasında ihale ediliyor.


Satışa konu taşınmazın adresi: Kale Mah. Belediye Cad. No:21 Cizre/Şırnak’tır. Taşınmaz tapuda arsa olarak gözükmesine rağmen fiili zeminde bilirkişilerin yaptığı tespitte zemin+asma+5 kat toplam 7 katlı betonarme yapı olduğu ve ya- v pının kat mülkiyetine geçilmediği ve ruhsatsız olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. Değer tespitinde taşınmazın arsa değeri ve üzerindeki il ruhsatsız 7 katlı yapı değeri esas alınmıştır. Taşınmaz üzerindeki 7 katlı yapının toplam yapı alanı 10.500,00 m2’dir. Taşınmaz 3-B yapı sınıfındadır. Taşınmaz üzerindeki yapı, işyeri ve konutlardan oluşan 7 katlı yapıdır ve borçlu adına 1/2 hisselidir. Borçluya ait 1/2 hissenin  satışı yapılacaktır. Taşınmaz üzerindeki yapının eksiklik ve aşınma oranı % 25 olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın son tapu kaydı ve son i imar durumu ile detaylı bilirkişi raporları dosyasındadır.


Kıymeti:3.497.856,25 TL

KDV Oranı:% 18


1.Satış Günü:27/03/2015 günü 14:00-14:10 arası

2.Satış Günü:27/04/2015günü14:00-14;10 arasıSatış şartları:


1-ihale acık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiiersatıs bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır,


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/378 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08/02/2015