Şişli Kuştepe Mahallesi nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda!

Şişli Kuştepe Mahallesi nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda! Şişli Kuştepe Mahallesi nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda!

Şişli İlçesi, Kuştepe Mahallesi, 9067 ada, 4 ve 6 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şişli İlçesi, Kuştepe Mahallesi, 9067 ada, 4 ve 6 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 21 Haziran 2017 tasdik tarihli ( SİS-08 Kodlu ) nazım ve uygulama imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı.

Nazım ve uygulama imar planı tadilatı 11 Mart 2019 tarihinde askıdan inecek. 

İmar planı için tıklayın