Sistem Yalıtım İnşaat Prefabrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sistem Yalıtım İnşaat Prefabrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Sistem Yalıtım İnşaat Prefabrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sistem Yalıtım İnşaat Prefabrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Köse tarafından 200 bin TL sermaye ile 24 Aralık'ta Pendik, Orta Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi, Latife Hanım Sokak'ta kuruldu.Sistem Yalıtım İnşaat Prefabrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Köse tarafından 200 bin TL sermaye ile 24 Aralık'ta Pendik, Orta Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi, Latife Hanım Sokak'ta kuruldu.


Sistem Yalıtım İnşaat Prefabrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a)İzolasyon malzemeleri;izocam,strafour, mebran  gibi malzemelerin   alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. -Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  b)Şirket her türlü inşaat malzemelerinin; Alçı, Alçıpan, Boya, Profil,  tuğla, fayans,  asmolen,  kale bodur, kum, demir, çimento, mermer ve nalburiye,hırdavatının alımı satımı imali ihracı ve ithalatını yapmak. c) Şirket, Yurt içinde ve yurt dışında konutlar, sosyal konutlar, iş yerleri, okullar, ibadet yerleri, spor tesisleri, fabrika ve atölye binaları, zirai tesisler, arazi tanzimi, sanat yapıları, turistlik tesisler, istasyonlar, demir yolları, tünel, baraj, sulama tesisleri, limanlar, kanallar, kanalizasyonlar, kuyular, yollar, park ve bahçeler, köprü ve havuz inşaatları yapmak. d)  Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü prefabrik konut malzemeleri ve  prefabrik konutlar alabilir, satabilir, imalatını, ihracatını ve ithalatını yapabilir.  e) Şirket her türlü mimari ve iç mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesüllük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek.. f) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. g) Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.   h) Şirket ihtiyacı olan gayrimenkul mallar alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, ipotek alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları tesis edebilir her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde cins tashihi, ifraz, tevhit ve taksim yapabilir. ı) Şirket ihtiyacı olan motorlu nakil vasıtaları alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. j) Şirket yukarıdaki konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir, konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı sanayi kuruluşları ve şahıslarla işbirliği yapabilir, Yurt içi ve yurt dışı şubeler açabilir, her türlü müşavirlik hizmetleri ve teknoloji transferi yapabilir.  


Sistem Yalıtım İnşaat Prefabrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Orta Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi, Latife Hanım Sokak 10/A