Afa Gayrimenkul Turizm Tanıtım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Afa Gayrimenkul Turizm Tanıtım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Afa Gayrimenkul Turizm Tanıtım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Faisal Abou Shahin, Ahdi Tanjara, Ahmad Ramadan tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.


Afa Gayrimenkul Turizm Tanıtım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Faisal Abou Shahin, Ahdi Tanjara, Ahmad Ramadan tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 22 Ocak'ta kuruldu. 


Afa Gayrimenkul Turizm Tanıtım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Yurt içinde ve yurt dışında her türlü emlak her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri,devre mülk, apart, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.   Her türlü gayrimenkul almak satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek Her türlü arazi arsa daire ev dükkan işyeri ve diğer emlak alımı satımı ve kiralamasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı satımı pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içi ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı satımı pazarlamasını yapmak Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri , ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük  ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak, Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acenteler ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentelikler kurabilir. Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak, iştirak taahhütlerinde bulunmak, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak, devir ve temlik etmek ve teminata vermek. Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir. Konusu ile ilgili ruhsatname, izin, imtiyaz, patent, marka ve ihtira beratını doğrudan alır,bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, her türlü know how anlaşmaları yapabilir. Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta, kısa vadeli borç alabilir. Aval ve kefalet krediler temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sinai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, bu konuda gerekli kefalet, rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireler nezdinde cins tashihi, İfraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Afa Gayrimenkul Turizm Tanıtım İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beyoğlu, Kocatepe Mahallesi, Şehit Muhtar Caddesi, Taş Apartmanı, 31/4.