Sit alanları nedir?

Sit alanları nedir?

Ülkemizde en çok İzmir, Muğla, Konya, Ankara ve Antalya gibi şehirlerimizde yer alan sit alanları nedir? Yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz...Sit alanları nedir?

Sit alanları, özellikleri, duyusal, sanatsal, bilimsel önemleri, güzellikleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, ender bulunan; yer üstünde, yer altında veya su altında yer alabilen alanlar olarak karşımıza çıkıyor. 


Ülkemizin dört bir tarafında sit alanları bulunuyor. Örneğin, İzmir'de 805 adet, Muğla'da 731 adet sit alanı yer alıyor.


Sit alanları doğal sit alanı, arkeolojik sit alanı, kentsel sit alanları ve tarihi sit alanları olmak üzere içinde sınıflara ayrılıyor.


Doğal sit alanı nedir?

Doğal sit alanı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait; ender bulunan ve özellikleri ve güzellikleri bakımından ender bulunan; korunması gereken alanları ifade ediyor.


Arkeolojik sit alanı nedir?

Arkeolojik sit alanları, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Söz konusu arkeolojik sit alanları, yer altında, yer üstünde ve su altında bulunabiliyor.


Kentsel sit alanı nedir?

Kentsel sit alanları, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, tespiti yapılan tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır.


Tarihi sit alanı nedir?

Tarihi sit alanları, milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların meydana geldiği ve doğal yapısıyla birlikte olduğu gibi korunması gerekli alanlardır.


Bölgelere göre sit alanı sayısı..

Marmara Bölgesi; 1.562

Karadeniz Bölgesi; 896

Ege Bölgesi; 2.670

Akdeniz Bölgesi; 1.908

İç Anadolu Bölgesi; 2.896

Doğu Anadolu Bölgesi; 419

Güney Doğu Anadolu Bölgesi; 1.026


En çok sit alanına sahip şehirler ve sit sayıları..

* İzmir; 805

* Muğla; 731

* Konya; 667

* Ankara; 584

* Antalya; 531


En az sit alanına sahip şehirler ve sit sayıları..

* Hakkari; 2

* Şırnak; 3

* Yalova; 7

* Iğdır; 9

* Artvin; 9

* Bingöl; 9

* Batman; 12Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com