Sit alanlarına ilişkin 10 sorun meclis gündeminde!

Sit alanlarına ilişkin 10 sorun meclis gündeminde! Sit alanlarına ilişkin 10 sorun meclis gündeminde!

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, sit alanlarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Yedekci sorularını Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye iletti.CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, sit alanlarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Yedekci sorularını Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye iletti.


Yedekci önergesinde; "Doğal Sitlerin tamamen kaldırılması süreci 5 yıl önce Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı ile başlamış, bu tasarı Milli Parkların, Tabiat Koruma Alanlarının ve diğer korunan alan statülerini yeniden tanımlayan, tanımlanan koruma statülerinin de profilini düşürecek bir tasarı olması nedeniyle doğal sit alanlarına dair koruma statüleri de bu tasarıyla kaldırılmaktadır. Ancak, o tarihlerde başlayan Gezi Direnişi nedeniyle tasatı gündemden düşmüş ve bugüne kadar gelinen süreçte iktidar tasarının peşini bırakmamıştır.


1. derecede doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılmasını, hazine ve orman arazilerinin satışını ve imar affını içeren yasa tasarısı doğanın geri dönülemez olarak yok edilmesi ve kaçak yapılaşmanın özendirilmesine neden olacaktır.


Rize'de sit alanlarına karşı yapılan eylem ve Trabzon Uzungöl'de vatandaşların sit alanı ihlali gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sit alanlarının kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlattığı ve rapor hazırlattığı bilinmektedir. Sit alanları ve doğal alanlar korunmalıdır. Ancak arazileri kamulaştırılan vatandaşlar mağdur edilmemeli, yaşadıkları bölgenin korunması ve kazanılmış haklarının geri verilmesi gereklidir. Mülki ve yerel idare; doğanın, kültürün, tarihin ve çevrenin korunması vatandaşlarımızın sağlıklı bir fiziksel çevrede yaşaması için çalışmalıdır." dedi.


Yedekcinin soruları


1. Ülkemizde kaç tane doğal sit alanı vardır ve hangi bölgelerdedir? Bu doğal sit alanlarının kaçı milli park, kaçı şelale, kaçı göl ve tabiat parkıdır?


2. Doğal sit alanlarının yüzde kaçı yapılaşmaya açılacaktır? Yapılaşmaya açıldıktan sonra yok olan doğal sit alanını nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz?


3. Doğal sit alanlarının hangi özelliklerine göre değerlendireceksiniz?


4. Tasarı Türkiye'nin tarafı olduğu Birleşmiş Milletler anlaşmaları ve Avrupa Birliği normlarına uygun mudur?


5. Ekolojik ve doğal dengeyi yok ederek neyi amaçlamaktasınız? Yok olan ekosistem ile ilgili nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konuda bir hazırlığınız var mıdır, nedir?


6. Ülkemizde 1. derecede doğal sit alanlarının, gerek bitki örtüsü ve yaban hayatı, gerek ekolojik ve peyzaj değerleri açısından doğal değerlerin korunması için Bakanlığınız nasıl çalışma yapmaktadır?


7. Doğaya verilen zarar bir kez kaybedilince geri dönülmesi imkansız bir sürece girecektir. Doğaya verilen zararı telafi etmek için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?


8. Hazine arazileri satılacaksa, halkın, ilgili meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin bu alanların nasıl kullanılacağına dair görüşü alınmış mıdır?


9. Bu tasarıyla Bakanlığınız kişiye, firmaya özel olarak mı doğal sit statülerini değerlendirecek?


10. Doğal sit alanlarını kaldırma, derecesini düşürme, sınırlandırma gibi kararlar nasıl verilecek?