Sit alanlarına ilişkin 7 sorun mecliste!

Sit alanlarına ilişkin 7 sorun mecliste! Sit alanlarına ilişkin 7 sorun mecliste!

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, SİT alanlarının korunmasına ilişkin olarak Başbakan Yıldırım'a 7 soru sordu..


 

CHP  İzmir  Milletvekili Zeynep Altıok, sit alanlarının korunmasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Altıok sorularının Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

 

Altıok önergesinde "Coğrafi özellikleri, kültür ve tabiat varlıkları ile ülkemiz arkeolojik, çevre, kentsel ve tarihi mekanlar çeşitliliği olarak zengindir. Kapadokya'dan Dilek Yarımadası'na, Hasankeyften Fırtına Vadisi'ne, Beyşehir Gölü'nden Tuzgölü'ne SİT alanı kapsamı içinde olan ve korunması gereken yüzlerce alan vardır." dedi.

 

SİT alanlarının doğal SİT alanı, kentsel SİT alanı, arkeolojik SİT alanı ve tarihi SİT alanı olmak üzere 4 kategoride toplandığını hatırlatan Altıok "Anayasa'nın 56. maddesine göre çevrenin korunmasını sağlamak devletin görevlerinden biridir. Ancak hükümet bu bölgelerde yapılaşmaya izin verecek kanun ve yönetmelik çalışmalarını yapmaktadır." diyerek SİT alanlarına ilişkin 7 soru sordu.

 

Altıok'un soruları

 

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı itibariyle Türkiye'de kaç SİT alanı vardır? Bu SİT alanlarının kaçı Doğal SİT alanı, kaçı Arkeolojik SİT alanı, kaçı Kentsel SİT alanı ve kaçı Tarihi SİT alanı kapsamındadır?

 

2. SİT alanı kapsamından çıkartılan ya da derecesi değiştirilen kaç SİT alanı vardır? Bu SİT alanları ile ilgili yapılan değişikliklerin gerekçeleri nelerdir?

 

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamu yararı denilerek ya da statüsü değiştirilerek imara açılan SİT alanı ne kadardır? Ve bu SİT alanları kaçıncı derece’dedir? Bu araziler hangi şirketlere, ne amaçla verilmiştir?

 

4. SİT alanlarının korunması ve denetlenmesi ne şekilde sağlanmaktadır? Yeterli çalışma var ise, neden SİT alanları hızla yok olmakta, tahrip edilmekte ve yapılaşmaktadır?

 

5. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere rağmen SİT alanı olmaktan çıkartıldığı için ceza aldığımız SİT alanları var mıdır?

 

6. Birinci derece Doğal Sit Alanı olan Hasankeyf in korunması ve sonraki nesillere aktarılması için her hangi bir çalışma yapıldı mı? Yapıldıysa bunlar nelerdir ve bu çalışmalara göre Hasankeyf sular altında kalmaktan kurtulacak mıdır?

 

7. Doğal Sit Alanı kapsamında olan Tuzgölü’nün kurumaya başlaması üzerine Birinci Derece Sit Alanı kapsamından çıkartılmaya çalışılması yerine, Tuzgölü’nü kurtarma çalışmaları var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir ve gölün kurtulmasına katkısı ne olmuştur?