Site ve apartmanlarda oturanlar dikkat! İtiraz edebilirsiniz!

Site ve apartmanlarda oturanlar dikkat! İtiraz edebilirsiniz!

Aidat ödemeleri, işletme projesi hazırlandıktan sonra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. Maddesi'ne göre kat maliklerine iadeli taahhütlü mektupla iletilmek zorunda. İşletme projesi eline ulaşan kat maliki bu projeye 7 gün içinde itiraz edebilir.


Takvim Gazetesi köşe yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında okuyucusun sorduğu ''İstanbul'da bir siteye yeni taşındım. Aylık aidat ödemelerinin bana bildirilmesi zorunlu mudur?'' sorusuna cevap verdi...

İstanbul'da bir siteye yeni taşındım. Aylık aidat ödemelerinin bana bildirilmesi zorunlu mudur?

İşletme projesi hazırlandıktan sonra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. Maddesi'ne göre kat maliklerine iadeli taahhütlü mektupla iletilmek zorundadır.

İşletme projesi eline ulaşan kat maliki bu projeye 7 gün içinde itiraz edebilir. İşletme projesine 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde proje kesinleşir ve aidata itiraz hakkı ortadan kalkar. İşletme projesinin genel kurul tarafından yapılması halinde işletme projesine itiraz hakkı olmayıp, bu durumda sadece dava açma hakkı mevcuttur..

Aidat borçları ev sahibinden istenebilir!

Konutta aidat vurgunu!