Site yöneticisinin değiştirilmesi için ne yapılır?

Site yöneticisinin değiştirilmesi için ne yapılır? Site yöneticisinin değiştirilmesi için ne yapılır?

Sitedeki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim plânı düzenleniyor. Peki, site yöneticisi nasıl atanır? Site yöneticisi değiştirilebilir mi? Site yöneticisinin değiştirilmesi için ne yapılır?

Site yöneticisinin değiştirilmesi için ne yapılır?

Sitedeki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim plânı düzenlenir. Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır.

 

Geçici yönetimle ilgili yönetim plânı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilebilir. Peki, site yöneticisi nasıl atanır? Site yöneticisinin değiştirilmesi için ne yapılır?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince sitede yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atar.

 

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. 


Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır.Site yönetimi seçilemezse ne olur?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com