Site yönetimi kaç kişiden oluşur?

Site yönetimi kaç kişiden oluşur? Site yönetimi kaç kişiden oluşur?

Bir yapıda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde yöneticinin atanması kanunen zorunlu tutuluyor. Buna bağlı olarak konut sitelerinde de yönetici ataması yapılıyor. Peki, site yönetimi kaç kişiden oluşur?Site yönetimi en az kaç kişiden oluşur?

Site sakinleri, site içinde yer alan blokların yönetimi için kendi aralarından veya dışarıdan belirledikleri birini yönetici olarak seçebiliyor. 


Genel Kurul toplantılarında yapılan seçimlere göre, site yönetimi için birden fazla kimse seçilebiliyor. Bu durumda site yönetim kurulu atanmış oluyor. Peki site yönetimi kaç kişiden oluşur, site yönetiminde kimler var diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Site yönetimi kaç kişiden oluşur?

Siteye yönetimine en az 3 kişinin atanması ile, site yönetim kurulu oluşturuluyor. Site yönetimi ataması ile ilgili maddeler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında şu şekilde sıralanıyor:


D) Yönetici:

I - Atanması:

Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.


Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.


Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.


Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.


Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.Site yönetim planı ana sözleşmesi!
Site yönetim planı örneği!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com