Site yönetiminin karşılaması gereken 3 hizmet!

Site yönetiminin karşılaması gereken 3 hizmet!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site yönetiminde olması gereken hizmetler'' konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...


Site yönetimlerinden maksat, gayrimenkuldeki ortak alanlı yaşamın sürdürülebilmesi için gereken ve malik-sakinlerin ihtiyacı, beklentisi olan hizmetlerin karşılanması, hayata geçirilebilmesidir.

Site yönetimlerinde üç çeşit hizmetten bahsedilebilir:


1. Kanundan kaynaklanan görevsel –asgari hizmetler


2. Site sakinlerinin beklenti ve ihtiyacından kaynaklanan hizmetler


3. Marka ve imajın korunmasına yönelik hizmetler


1. Kanundan kaynaklanan görevsel hizmetler: 

Bu hizmetler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun emredici hükümleriyle , kat maliklerine getirilmiş yasak işler dışındaki ana gayrimenkulün bakımı, korunması ve mimari güzelliğin gözetilmesi gibi kelimelerle ortaya konan ve kat maliklerince siteyi yönetmeye vekil,yetkili kılınmış yönetim kurulunun talimatsız ve karar gerektirmeden yerine getirilecek güvenlik, temizlik ve bakım ile aidat takibinden oluşan hizmetlerdir.


2. Site sakinlerinin beklenti ve ihtiyacından kaynaklanan hizmetler: 

Kat Mülkiyet Kanununda, “ yenilik  ve ilaveler” olarak tanımlanan, çeşitli nisaplarla kararı alınabilen  hizmetlerdir ki genellikle sitelerde oy çokluğu olarak alınan kararların icraat ve uygulama giderleri  demirbaş avansına, sürdürülebilirliği ise aidatlara yansıtılmaktadır.


3.Sitenin marka değeri ve imajını korumak 

Sitenin marka değeri ve imajını korumak veya site hayatına katma değer sağlamaya yönelik kanunda “ çok masraflı ve lüks olanlar” olarak tanımlanan, vaziyet planında bulunmayan, ihtiyaçtan öte ve gerekliliği tartışmaya konu ve kullananın kullandığı kadarını ödemekle yükümlü olduğu hizmetlerdir.

Tüm bu hizmetlerin amacı, daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı, sakinlerin kendilerini daha özel hissettiği bir yaşam alanı üzerinden sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değer artışını sağlamaktır.


http://www.konutsitesiyonetimi.com/SITEYONETIMLERIDANISMANICV.pdf 


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni 


Site yönetimi hizmet planı emlak değerini artırır!