Sitede iş yeri açmak için onay şart!

Sitede iş yeri açmak için onay şart! Sitede iş yeri açmak için onay şart!

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde iş yeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gerekiyor.


Takvim Gazetesi'nden Feride Hilal İmal bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Sitenin bir dairesine iş yeri açmak uygun mudur?'' sorusunu yanıtladı. 

Sitenin bir dairesine işyeri açmak uygun mudur?

Toplu yaşanan alanlarda esas olan nokta, huzursuzluğu ve çatışmayı engelleyerek bütünlük sağlamaktır. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde işyeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Var olan bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız. Fakat bazı işyerleri için sadece muvafakatname değil genel kurulda oy birliği ile alınmış olan bir karar da gerekecektir. Örneğin; berber, pastane, galeri, lokanta, büro açmak isterseniz, tüm kat maliklerinin muvafaknamesine ihtiyaç varken, gayrimenkulün bir kısmında açılacak olan işyeri bir sinema, tiyatro, gazino, beslenme ya da imalathaneyi ilgilendiren alanda olacaksa oy birliğine ihtiyaç duyulur.