Sitelerde giderler ve gider maliyetlerinin farkı!

Sitelerde giderler ve gider maliyetlerinin farkı! Sitelerde giderler ve gider maliyetlerinin farkı!

Site Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Sitelerde giderler ve gider maliyetleri" başlıklı yazısını kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Sitede ikamet etmek şehir hayatında, özellikle bu dijital çağda, güvenlik açısından ihtiyaçtır. Çünkü, ikamet temel insanlık ihtiyacıdır ve yalnızca güvenli alanlarda yapılır. Ancak siteler giderleri dolayısı oluşan aidatlar ile, bazılarında kira miktarına yüzde 20 hatta üzerinde bir oranıyla  maddi açıdan  sakinlerin bütçesini zorlamaktadır.

Aidatları düşürmek, aidat dostu site olmak, giderlerin kaynağı olan hizmetleri ortadan kaldırmakla olur sanan yönetimler, sitelerde kendini iyi hissetme duygusunu ortadan kaldırarak site emlak değerinin düşmesine sebebiyet verirler.

Oysa site giderleri ile giderlerin maliyetleri ayrı şeydir.

Güvenlik hizmetinden oluşan bir gider, bu hizmeti kaldırarak, kalitesizleştirilerek ortadan kaldırılmaz. Giderler yatırım kalemidir, kontrol edilmesi gereken bu giderlerin maliyetleridir.

Bir hizmetin gider ve faydası karşılaştırılır, maliyet- fayda analizi yapılır; pozitif çıkması durumunda ise bu giderin maliyeti üzerinde çalışılır.
Kim bunu yapacak. Siteler çok sahiplilikten dolayı, sahipsizdir. Seçimle veya atama ile site yönetimine gelmiş malikler veya profesyoneller; deneme-yanılma ile siteleri yönetmeye kalkışırlar, becermez veya başaramazlarsa da ya istifa eder yada işten el çektirilirler, olan siteye olur, site malikleri-sakinleri de bunu fark etmezler, çünkü siteler çok sahiplilikten dolayı sahipsizdir.

Konumuz; giderlerle değil giderlerin maliyetleri ile ilgilenmektir. Bu fark yöneticiler veya site müdürlerinin işine girmez. Yöneticiler hizmet ister, site müdürü o hizmeti sahaya yansıtır. Düşük aidat;   hizmetleri kaldırmak, tasarruf yapmak ile değil tecrübe ile bu hizmetlerin giderlerinin maliyetini  düşürmekle mümkündür.

Sitelerde imar barışı nasıl uygulanır?
 

www.konutsitesiyonetimi.com
www.konutsitesidenetimi.com 

 

pus