Sitelerde karar oylamasında arsa payı önemli mi?

Sitelerde karar oylamasında arsa payı önemli mi?Posta yazarı Tamer Heper 'Binamız 30 daireli. Yeni uygulama ile ana girişe kalorimetre bağlandı ve radyatörlere ‘pay ölçer’ taktırdık. Bazı sakinler ‘ferdi ısınmaya geçelim’ istiyor. ‘Yarıdan 1 fazla oyla karar alalım ve yaptıralım’ diyorlar. Bu uygun olur mu?' sorusunu cevapladı


Posta yazarı Tamer Heper 'Binamız 30 daireli. Yeni uygulama ile ana girişe kalorimetre bağlandı ve radyatörlere ‘pay ölçer’ taktırdık. Bu durumda apartmana 1 adet fatura geliyor. Her daire, pay ölçer cihazları ile kullandığı enerji bedelini paylaşıp ödüyor. Yönetim olarak bu paraları tam olarak toplamakta zorluk çekiyoruz. Yönetim kurulu olarak, genel kurulda zamanında ödeme yapmayanlara ‘yüzde 10 gecikme cezası’ kararı aldık. Alınan karar uygun mudur? Bazı sakinler ‘ferdi ısınmaya geçelim’ istiyor. Toplantıda ‘yarıdan 1 fazla oyla karar alalım ve yaptıralım’ diyorlar. Bu uygun olur mu?' sorusunu yanıtladı.

Binamız 30 daireli. Yeni uygulama ile ana girişe kalorimetre bağlandı ve radyatörlere ‘pay ölçer’ taktırdık. Bu durumda apartmana 1 adet fatura geliyor. Her daire, pay ölçer cihazları ile kullandığı enerji bedelini paylaşıp ödüyor. Yönetim olarak bu paraları tam olarak toplamakta zorluk çekiyoruz. Yönetim kurulu olarak, genel kurulda zamanında ödeme yapmayanlara ‘yüzde 10 gecikme cezası’ kararı aldık. Alınan karar uygun mudur? Bazı sakinler ‘ferdi ısınmaya geçelim’ istiyor. Toplantıda ‘yarıdan 1 fazla oyla karar alalım ve yaptıralım’ diyorlar. Bu uygun olur mu? S.T.

*****

 Sitelerde karar oylamasında arsa payı önemli mi?

Öncelikle yapılacak değişiklik konusuna değineyim, sonra aldıkları kararı yorumlarım. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda buna dair bir hüküm var. Diyor ki: “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.” Demek ki kat malikleri toplantısında bu konuda karar alıp uygulamak mümkün. Ancak 16 daire ve üzeri yani çoğunluk, bu konuda ‘olumlu oy’ kullanacak ve olumlu oy kullananların arsa payı toplamı da yüzde 50’yi geçecek. Bu durumda ferdi ısınmaya geçilebilir.

*****

Geleyim gecikme cezasına. Yönetim kurulu aylık yüzde 10 gecikme cezası öngörmüş. Bu karar geçersiz. Zira borçlarını ödemeyen bağımsız bölüm malikleri için uygulanacak gecikme tazminatı yasada belirlenmiş. Bu her ay için yüzde 5’tir. Yani senede yüzde 60 eder ki bayağı yüklü bir tazminattır. Bunun değişikliğini yönetim kurulu yapamaz. Bir ihtimal, bunun için yönetim planına bakmak gerekir. Şayet yönetim planında farklı bir uygulama öngörülmüşse, buna uyulur. 2007’ye kadar bu rakam aylık yüzde 10’du, 2007’de yapılan bir yasa değişikliği ile bu gecikme tazminatı aylık yüzde 5’e çekildi.

*****

Şimdi, ödemelerinde gecikenler için aylık yüzde 5 tazminatı uygulayacaksınız. İcraya yansımış bu tür alacaklarda yönetim, ana para ve aylık yüzde 5 faiz ifadesi kullanarak takip yapmakta. Bu durumda faiz istenildiğine göre, senelik yüzde 9 faiz uygulanır ki takiplerde ve davalarda talep dışına çıkılmayacağı için bu hatayı yapmamak lazım.