Sitelerde kimler denetçi olabilir? 

Sitelerde kimler denetçi olabilir? Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, yazlık evi eşinin üzerine olması nedeniyle denetçi olarak seçilip seçilemeyeceği sorusu soruldu.


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, yazlık evi eşinin üzerine olması nedeniyle denetçi olarak seçilip seçilemeyeceği sorusu soruldu. İşte Heper'in o yazısı...

Site yönetim planında aksi durumdan söz edilmedikçe yönetici ve denetçiler hak malikleri arasından seçilebilir fakat kat malikleri dışından seçilemez. Bu konu yasada amir hüküm olarak yer almaktadır. 

 Tartışılan konu ise kat maliki olmayan eşin denetçi olup olmayacağı. Bir kişi malik değilse eşinin kat maliki olması nedeniyle denetçi olma hakkına sahip değil. Bu nedenle hisse sahibi olmayan eş denetçi olamaz. 

Sitelerde kimler denetçi olabilir? 

Toplantıda bahsedilen konu doğru mu, yani karı-koca her şey de eşit mi? Bununla insan hakları anlamında bir şey ifade edilmek isteniyor ise evet herkes eşit. Fakat hani topluma yanlış aktarılan ve bir türlü doğrusunu kimsenin anlatmadığı ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ kastediliyor ise  eşler ortak değil. Bu farklı bir durum. Evlilik birliği içinde herkes kendi malına sahip.

Fakat edinilmiş mallara katılma sistemi üç tarihte gündeme alınır. Birincisi eşlerden birinin ölümü, ikincisi boşanma ve üçüncüsü de bir başka mal rejimine geçmiştir. Bunların haricinde herkes malına tek başına sahiptir ve okuyucumun toplantısında, kendisinin eşinin ortağı olduğu varsayımı geçerli bir öneri değildir. Maalesef okuyucu denetçi olamayacak.

Apartman ve site yöneticileri dikkat!