Sitelerde ortak alan kullanımı nasıl olur?

Sitelerde ortak alan kullanımı nasıl olur? Sitelerde ortak alan kullanımı nasıl olur?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''ortak alan'' konulu sorusunu yanıtladı.

Dairem normal kat ve ikinci blokta. Bloğun zemin kattaki iki kapısından birisi caddeye diğeri ise siteye-bahçeye açılmaktadır. Bizim blokta, normal dairelerin siteye-bahçeye açılan bölümünde bulunan kapı duvar örülerek kapatılmış, peyzaj elemanları bulunan kısmın bir bölümü beton ile kaplanmış ve oluşturulan hacim kiraya verilmiş. Bu nedenle bloğun site-bahçe ile ilişkisi kesilmiş. Bloktan site-bahçe yönüne ancak dolaylı yollardan ulaşabiliyorum. Mağduriyetimin ortadan kalkması için ne yapabilirim? ● D. O.

 

Kat mülkiyetine tabi binalarda projeye aykırı işler yapılamaz. Projeye aykırı iş yapılabilmesi için tadilat projesi gerekir. Bizim yasamızda şöyle diyor: “Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.”


PROJEYE AYKIRILIK VAR 

Sizin binanızda yapılan iş için bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni gerekir gibi düşünülse dahi ben kendi görüşüm olarak söyleyeyim, anlattığınız değişiklik bu maddeye dahi girmez. Binanızda yapılan değişiklik projeye aykırı bir durumdur.


Dikkat edilirse beşte dördün imzası ile yapılacak olanlar bina projesi değişmeden yapılan eklemelerdir. Ancak okuyucumun sorunu, projede bulunan kapının duvarla kapatılması ve önüne kiraya verilebilecek hacimde yeni bir bölüm eklenmesidir ki, özellikle kapının örülerek kapatılması projeye aykırıdır ve bunun için tadilat projesi gerekir. Tadilat projesi için de tüm bağımsız bölüm maliklerinin izni gerekir.


HERKESİ İLGİLENDİRİR 


Böyle bir durumda mahkemeden eski hale getirme talebinde bulunulabilir ve mahkeme tasdikli projeyi mahalline tatbik ederek bilirkişiden rapor alır ve tasdikli projedeki haline getirilmesine karar verir. Ortak yer ve tesisler tüm bağımsız bölüm maliklerinin malıdır ve buralara bu şekilde müdahale mülkiyet hakkına müdahale anlamı taşır, bu nedenle tüm bağımsız bölüm maliklerini ilgilendirir.


Posta / Tamer HEPER