Sitelerde ortak alan sigortalarına yoğun talep!

Sitelerde ortak alan sigortalarına yoğun talep!

Günümüzde birçok kişi yaşamını apartmanlarda ve büyük sitelerde devam ettiriyor. Toplu yaşam alanlarında yaşanabilecek hasarlar ise son yıllarda ‘Ortak Alan Sigortaları’na talebi artırdı.


Son yıllarda sayısı giderek artış gösteren toplu yaşam alanlarının bazı sorumlulukları ve riskleri bulunuyor. Siteler ve apartmanlar her gün yangından fırtına ve doluya, hırsızlıktan sel-su baskınına kadar sayısız riskle karşı karşıya. Sözcü'de yer alan habere göre; ortak Alanlar Sigortası, 634 numaralı Kat Mülkiyet Kanunu ile konut, iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve tüm genel ortak yaşam merkezleri için zorunlu bir sigorta türü. 

Ancak son yıllarda sorumluluklarını sigortaya devretmek isteyen apartman yöneticileri, site yöneticileri, inşaat firmaları, apartman yönetim firmaları da bu ürünü istiyor. Sigorta şirketleri de her geçen gün sundukları ürünlerin teminat kapsamını artırıyor. Ortak Alan Sigortası'nı talep edenler arasında özellikle apartman yöneticileri, inşaat firmaları, site yöneticileri ve apartman yönetim firmaları ön plana çıkıyor.

SORUMLULUK SİGORTAYA DEVREDİLİYOR

İnci Sigorta Genel Müdürü Şebnem Korkut'a göre son yıllarda bu sigortaya olan talebin artmasındaki en büyük sebep kentleşme ile birlikte konut sektöründe artan inşaat ve site yatırımları oldu. Çünkü bu binaların yönetimlerini profesyonel yöneticiler sağlıyor. “Profesyonel yöneticiler de üzerlerindeki sorumluluğu sigorta güvencesine devretmek istiyor” diyen Korkut, sitelerde hasarların en fazla fırtına, dolu gibi afetlerden sonra ortak alanlarda yaşandığını vurguluyor ve ekliyor: 

“Şu anda özellikle bazı şirketler bu konularda geliştirdikleri ürünlerle ortak yaşanılan alanlara önemli güvenceler sunuyor. Bu sigortayı bir kere yaptırıp memnun olan yöneticiler her yıl yeniden yaptırıyor.”

BİRÇOK RİSK TEK POLİÇE İLE GÜVENCE ALTINDA

Kentleşmenin artmasıyla birlikte kalabalık nüfusları barındıran sitelerin de sayısının hızla arttığını vrugulayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, bu sitelerin ve apartmanların her gün yangından fırtına ve doluya, hırsızlıktan sel-su baskınına kadar sayısız riskle karşı karşıya kaldığını belirtti. Sönmez, “Toplu yaşam alanları için geliştirdiğimiz Site/Apartman Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası” ile tüm bu risklere karşı güvence veriyoruz. Apartman ve site yöneticilerinin sorumlulukları, üçüncü şahıslara olan sorumluluklar, taşınan para, işveren sorumluluk, emniyeti suiistimal, elektronik cihaz, makine kırılması, cam kırılması gibi pek çok riski de tek bir poliçe ile teminat altına alıyoruz” açıklamasında bulundu. 

“TALEP DAHA DA ARTACAK”

Ortak alan sigortalarının son 10 yıl içinde yapımı artan büyük site projeleri ile birlikte üst üste yaşanan doğal afetlerin etkilerinin artmasıyla daha çok gündeme geldiğini belirten Gulf Sigorta Konut Sigortaları ve Özel Müşteriler Grubu Teknik Direktörü Birsen Çakır, “Özellikle kullanım kaynaklı hasarlar, bina yöneticilerinin hukuki sorumlulukları ile ihtiyaca yönelik olarak talepte ciddi anlamda artış gösteren bir sigorta. Önümüzdeki yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki rezidanslar ve sitelerin çoğalması ve inşaat sektörünün ülkemizde geldiği noktaya bağlı olarak; ortak alanlar ile ilgili sigorta ihtiyacı daha da artacak ve bu branşın etkinliği artarak gelişecek” dedi. 

Site ve apartman ortak alanlarında günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimizi düşünmediğimiz çok sayıda riskle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

“Örneğin bir yangın sonucunda ortak kullanılan asansörler zarar görebilir veya kuvvetli bir fırtınaya bağlı oluşan cam kırılması, çatı hasarı oluşabilir. Apartmanın veya sitenin herhangi bir parçası düşerek veya koparak 3'üncü şahsa veya site sakinlerine zarar verebilir. Tüm bunlar için ortak alan sigortası önemli güvenceler sağlıyor.”

YANGIN VE SEL BASKINLARI DA GÜVENCE ALTINDA

Her geçen gün bina ve apartman sayılarındaki artışa bağlı olarak bu sigortaya olatalebin arttığını vurgulayan Doğa Sigorta Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, “Ortak yaşam aslında beraberinde birtakım sorumlulukları ve riskleri de getiriyor. Bu sebeple ilerleyen dönemde ortak alan sigortalarına ilginin daha da artış göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Sitelerde ortak alan sigortasına dikkat!