19 / 08 / 2022

Sitelerde yönetici hangi zararlardan sorumlu?

Sitelerde yönetici hangi zararlardan sorumlu?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, 'Yönetici, kat malikleri kurulu kararı ile işçilere her yıl maaş dışında verilen dört ikramiyeden, işçi katkı payı kesip, elden net miktar ödemesine rağmen işveren katkısı dahil SGK katkı paylarını vermemiş. Yöneticiliğin sorumluluğu nedir' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Yönetici, kat malikleri kurulu kararı ile işçilere her yıl maaş dışında verilen dört maaş ikramiyeden, işçi katkı payı kesintisi yapıp, işçiye elden net miktar ödemesine rağmen işveren katkısı dahil SGK katkı paylarını kuruma vermemiş, bu ikramiyelerle ilgili SGK’ya hiçbir bildirge vermemiştir. Yani bu zararımız yöneticinin kusurlu ve hukuka aykırı işlemleri nedeniyle oluşmuştur. Bunda yöneticiliğin sorumluluğu yok mu?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Yönetici, kat malikleri kurulu kararı ile işçilere her yıl maaş dışında verilen dört maaş ikramiyeden, işçi katkı payı kesintisi yapıp, işçiye elden net miktar ödemesine rağmen işveren katkısı dahil SGK katkı paylarını kuruma vermemiş, bu ikramiyelerle ilgili SGK’ya hiçbir bildirge vermemiştir. Yani bu zararımız yöneticinin kusurlu ve hukuka aykırı işlemleri nedeniyle oluşmuştur. Bunda yöneticiliğin sorumluluğu yok mu? Y.A.

*****

Şimdi anlatılan olayda doğan zararın nedeninin yöneticinin hukuki işlemlerde eksik yani bir nevi kaçağa neden olmasından kaynaklandığı görülüyor. Bir kimse, kusurlu davranışı nedeniyle bir zarar doğmuş ise elbette bunun sorumluluğunu da taşıyacaktır.

Anlatılan olayda ceza tahakkuk etmişse bina adına tahakkuk ettirilmiştir. Bu hususta bir bilgi yok ancak böyle olsa bile bunu doğuran yönetici olduğu ve yasalarımızda yöneticinin sorumlulukları geniş tutulduğu için bu zarardan yönetici sorumludur.

*****

Hatta yine yasalarımızda şöyle bir kural vardır: “Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

Okuyucumun anlattığı olayda yönetici bir zarara meydan vermiştir ve zarardan sorumludur. Sorunun başındaki ifade yöneticinin bu davranışının kat malikleri kurulu kararı ile yapıldığı şeklinde bir yoruma da açık olmakla, bu hususta da şunu söyleyebilirim; kanuna aykırı hele hele suç teşkil edecek nitelikteki emir ve talimatlar yerine getirilmez.