Çukurova Balkon

Sitelerde anlaşmazlıkları önleyecek 7 nokta!

Sitelerde anlaşmazlıkları önleyecek 7 nokta! Sitelerde anlaşmazlıkları önleyecek 7 nokta!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez 'Sitelerde kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklarının çözümü' konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır,(KMK.9).


1) Kat Malikleri Kurulu Kararları:

Kat malikleri kanunlara, genel ahlak kurallarına ve adaba aykırı olmadıkça ve imkânsız bulunmadıkça her konuda karar alabilirler. Bu kararlara kat maliklerinin her biri uymak zorundadır. Daha önceden yaptıkları sözleşme, resmi senet veya Yönetim Planındaki hükümleri değiştirebilirler.


2) Sözleşme (Resmi Senedin) Hükümleri:

Kat Mülkiyetinin kurulması için tapu sicil müdürlüğünce bir resmi senet düzenlenerek tüm kat maliklerine imzalatılır. Daha kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulurken düzenlenen bu belgedeki hükümler tüm kat maliklerini bağlar.


3) Yönetim Planındaki Hükümler:

Yönetim Planı tapuya tescil edilir. Yönetim planındaki hükümler kat maliklerini bağlayıcı niteliktedir. Yönetim Planı kat maliklerinin 4/5 çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir. Değişikliklerin de tapu sicilinin beyanlar sütununa işlenmesi gerekir.


4) Tapu Kütüğü Kaydındaki Bilgiler:

Tapu kütüğü üzerindeki her türlü bilgi, şerh, beyan ve diğer kısıtlamalar tüm kat maliklerini bağlar.


5) Kat Mülkiyeti Kanununun Hükümleri:

Kat Malikleri arasındaki anlaşmazlıklarda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.


6) Medeni Kanunun Hükümleri:

Kat Malikleri arasındaki anlaşmazlıklara Kat Mülkiyet Kanununda hüküm olmayan hallerde Medeni Kanunun hükümleri uygulanır.


7) İlgili Diğer Kanunların Hükümleri:

Medeni Kanunda da hüküm yoksa anlaşmazlık konusu husus ile ilgili olabilecek diğer kanunların hükümleri uygulanır.


Kanunların emredici hükümleri herkes için bağlayıcıdır. Ancak kanunlardaki her hüküm emredici değildir. Düzenleyici hükümler de vardır. Düzenleyici hükümler aksine kat malikleri karar alabilir.


Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir,(EK Madde 1).


Web: www.konutsitesiyonetimi.com   


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni


Site kurallarına uymayanların evleri devredilebilir!