Sky Grup Mimarlık Mühendislik Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sky Grup Mimarlık Mühendislik Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de Ubeydullah Sevdalı ve Yasin Şahin ortaklığında kuruldu.Sky Grup Mimarlık Mühendislik Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de Ubeydullah Sevdalı ve Yasin Şahin ortaklığında kuruldu.

Sky Grup Mimarlık Mühendislik Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
Mühendislik-Mimarlık 1- Şirketin her türlü mimari plan ve proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, bunları uygulamaya koymak, fenni ve mesul lük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmî kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemlerini yapmak. 2- Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak. 3- Her türlü jeodezi ve fotogrametri ve uzak algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması. Etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı, ve mevzi imar planı çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk tecile konu olan harita ve planları yapmak. 4- Her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik işlerini ve hizmetlerini yürütmek. 5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak. Fenni mesuliyeti üstlenmek, hakkediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak. 6- Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 7- Yurt içinde ve yurt dışında inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış olan projelerin tadilatını ve değişikliğinin yapılması. 8- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve kontrolü yapılması ve yaptırılması. 9- İnşa edilen yapıları her türlü elektrik, su ve doğalgaz kanalizasyon katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ve altyapı tesisatını yapmak. 10- Doğalgaz tesisatları işleri, projeleri, çizimleri yapmak. Şirket bünyesinde konusunda uzman mühendisler ve kalifiye elemanlar çalıştırmak 11- İnşaatların yapımı için gereken plan proje taahhüt işleri gibi mimarlık ve mühendislik gerektiren işler için kurulu ortaklıklara katılmak, mimarlar ve mühendisler çalıştırmak, isim imtiyaz ve patent hakkı almak. İnşaat 1- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, ihale, artırma ve eksiltmelere katılmak, özel inşaatlar yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Her türlü inşaat malzeme ve makinelerinin alımını satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 9- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak 10- Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak 11- Kendi inşa ettiği veya dışarıdan anlaştığı inşaatların, mobilya ve ahşap dekorasyon cam işleri, (vitray, buzlu cam, düz ve bombeli cam, flotal ayna çerçeve) parke, marley, boya, badana, çini, mermer btb ve dış cephe, ısı ve nem izolasyonu gibi kaba dekorasyon işlerini yapmak. 12- İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, seramik, çini, fayans, nalburiye malzemelerinin toptan yada perakende alım ve satımını yapmak. 13- Her türlü metal ve metal yan ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü Alüminyum, sac, trapez ve poliüretanlı panel, renkli sac, oluklu levha gibi metal ürünlerin hammaddelerin yurtiçi ve yurtdışı alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ve ihracatı yapmak. Şirket Amaç Ve Konularıyla İlgili Olarak Aşağıdaki İşlemleri Yapar; 1- Her türlü ulaştırma araçları ile yurt içinde ve dışında dağıtım yapılması. 2- Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malların satın alınması ve satılması. 3- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 4- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Abdurrahmangazi Mh.Semerkant Sk.N.5/3 Sultanbeyli