Smart Builder Gayrimenkul Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Smart Builder Gayrimenkul Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Smart Builder Gayrimenkul Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Turan Minsin tarafından 100 bin TL sermaye bedeli ile Avcılar'da kuruldu.


Smart Builder Gayrimenkul Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Turan Minsin tarafından 100 bin TL sermaye bedeli ile Avcılar'da kuruldu.


Smart Builder Gayrimenkul Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Konusu:

1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında inşaat taahhüt tadilat, hafriyat işleri yapmak, köprü, baraj, otoyol, liman ihaleleri almak, konut, iş hanı, otel ve benzeri inşaat işleri yapmak, başkasına yaptırmak ve satmak. 3-Her türlü inşaat, sıhhi tesisat malzemeleri almak, satmak, ithal ve ihracat etmek 4-Her türlü nalburiye ve hırdavat malzemesi almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 5-Demir,çelik,çinko,kalay,sac,alüminyum,gibi her türlü maden ve mineral ile pirinç, bronz, paslanmaz çelik gibi alaşımlar ve işlenmiş madenlerle bunlar danmamul levhalar, çubuklar, şeritler, tüpler, kütükler, başta olmak üzere her türlü maden ve maden ürünleri ile bunlardan mamul madeni eşyaların alımı satımı, ithalatı ve ihracatı. 6-İnşaat ve iş makineleri ile bunlara ait yedek parçaları alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı, 7-Beton üretim tesisleri kurmak, işletmek, elektrik tesisatı monte işleri, inşaat sıhhi teknik işleri, sıvama,  adana işleri, yer döşeme ve boyama ,kaplama işleri yapmak. 8-İnşaat malzemeleri satışı, proje, proje-araştırma çalışmaları. 9-Fabrika ve diğer üretim sistemlerinde ihbar sistemlerinin tesis işleri, yol inşaat, otoban, onarımı ve kullanımı, çalışmaları, çevre düzenlemesi, inşaat ve yol yapımı, ulaşım ve konut hizmetleri, tamirat işleri alanlarında aracılık faaliyetleri yapmak. 10-İç mimarlık ve dekorasyon işleri yapmak, 11-Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin alımı satımı ithalatı ihracatını yapmak, 12-Yürürlükteki ithalat ihracat rejimi kapsamında ve diğer kanunlara riayet etmek kaydıyla her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ihracatını yapmak. 13-İşletme amaç ve konusunu gerçekleştirilmesi için menkul mal ve gayri menkul iktisap etmek iktisap ettiği menkul mal ve gayri menkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devir etmek , bunların üzerinde ipotek vs. ayni hakları tesis etmek menkul ve gayri menkullerin üzerine hak ve alacakların temini için her türlü ipotek ve teminat almak. 14-Her türlü gayri menkuller iktisap edebilir . Gayri menkullerini ipotek irtifak , intifa vesair mahdut ayni ve şahsi haklarla takyid edebilir. Satabilir kiralayabilir ve üçüncü kişiler adına rehin veya ipotek verebilir kiraya verebilir . Başkalarına ait gayri menkuller üzerinde kendi lehine ipotek, irtifak , intifa gibi mahdut ayni haklar tesis edebilir. Sahip oldukları gayri menkuller üzerinde ipotek , rehin muamelelerini yapabilir özellikle ticari işletme rehni muamelelerini yapabilir fek ve terkin edebilir. 15-Konusu ile ilgili mümessillik , müşavirlik ,satıcılık , acentelik ve komisyonculuk işleri yapmak. 16-Konusu ile ilgili tesisler kurmak , satın almak , işletmek ve kiralamak , kurulmuş yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek , ortak olmak , aracılık etme kaydı ile hisse senedi veya ortaklık paylarını almak gerektiğinde elden çıkartmak , devretmek , teminat olarak göstermek , teminat olarak kabul etmek menkul işletme rehni akdetmek kefil olmak ve kefalet kabul etmek inşaat yapmak, 17-Amaç ve konusu ile ilgili olarak , bu faaliyetler için faydalı olan gerekli ihtira beratı lisans , izin imtiyaz , alameti farika , ruhsatname ,patent , know how ve benzeri hakları istihsal ve iktisap etmek , başkalarına ait olanları devir almak ,kullanmak , kısmen veya tamamen ahara devretmek ,kiralamak , kiraya vermek , teknik bilgi (Know-How ) royalty anlaşmaları yapmak . 18-Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari mali ve sınai işleri yapmak ; gerekli izinleri almak kaydı ile yasalar çerçevesinde , yurt içinde ve yurt dışında , yerli ve yabancı sermaye ile her türlü ortaklıklar kurmak , mevcut ortaklıklara iştirak etmek, başka ortaklıklar devralmak , yerli ve yabancı kuruluşlarla müştereken iş taahhütlerinde bulunmak. 19-Şirket konuları ile ilgili olarak resmi ve hususi daire ve kuruluşlar tarafından açılacak ihale, arttırma ve eksiltmelere iştirak etmek ve taahhüt işleri yapmak 20-Şirket Ortaklar Kurulu kararıyla yukarıda sayılanlar dışında şirket için verimli ve faydalı olabileceği kanısına varılan işlere de girebilir. Ancak bu tür kararlar esas sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde bulunduğundan değişiklik için kanunun ön gördüğü işlemlerin daha önce tamamlanması gerekir

 

Smart Builder Gayrimenkul Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi adres: Merkez Mh.Şamlı Sk.Hacı Derviş Ap.53/A Avcılar