05 / 07 / 2022

Söke-Akbük'te acele kamulaştırma yapılacak!

Söke-Akbük'te acele kamulaştırma yapılacak!

Söke-Akbük'te Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tafından acele kamulaştırma yapılacak. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...Söke-Akbük'te acele kamulaştırma yapılacak. Kamulaştırma işlemi  Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tafından gerçekleşecek.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek ''154 kV (Söke-Akbük) Brş. N-Bafa RES TM Enerji Hattı Projesi'' kapsamında  ekli haritada gösterilen güzargaha isabet eden taşınmazlar direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Karar için tıklayın