Son 10 yılda amaç dışı kullanılan mera alanları TBMM'de!

Son 10 yılda amaç dışı kullanılan mera alanları TBMM'de! Son 10 yılda amaç dışı kullanılan mera alanları TBMM'de!

Son on yılda amaç dışı kullanılan mera alanlarına ve yapılan denetimleri meclis gündemine taşındı. Barut sorularını Bakan Pakdemirli'ye yöneltti...

CHP  Adana  Milletvekili Ayhan Barut, Son on yılda amaç dışı kullanılan mera alanlarına ve yapılan denetimlere ilişkin soru önergesi hazırladı. Barut sorularını Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletti.

Barut önergesinde "Mera, yaylak ve kışlaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu alanların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, Mera Kanunun 14 ncü maddesinde sayılan haller istisna olmak üzere amacı dışında kullanılamayacağı, sınır aşımı ve işgale uğralamayacağı, mevzuata aykırı şekilde kaçak yapılaşmanın yapılamayacağı belirtilmektedir." diyerek 7 soru sordu.

Barut'un soruları

1- Türkiye genelinde son 10 yılda amaç dışı kullanıma maruz kalan ve/veya işgal edilen çayır, mera, yaylak ve kışlak alan miktarı nedir? İllere göre dağılımı nasıldır?

2- Bahse konu çayır, mera, yaylak ve kışlaklar hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmış veya işgal edilmiştir?

3- Mera Kanunu gereğince çayır, mera, yaylak ve kışlak alanlardan elde edilen gelir miktarı son 10 yıl için ayrı ayrı ne kadardır? Elde dilen gelir miktarı hangi amaç doğrultusunda nerelere kullanılmıştır?

4- Çayır, mera, yaylak ve kışlakların amaç dışı kullanılması ve işgaline ilişkin bakanlık birimlerine ihbar gelmekte midir? Hangi tarihlerde hangi illerden ihbar gelmiştir? Bakanlık olarak gelen ihbarlarla ilgili adli, idari ve cezai hangi iş ve işlemlerde bulunulmuştur? Sonuçları ne olmuştur?

5- Çayır, mera, yaylak ve kışlakların korunması hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürüttüğünüz çalışmalar var mı? Amaç dışı kullanım ve işgalin önüne geçmek amacıyla denetlemeler yapılmakta mıdır? Çayır, mera, yaylak ve kışlakların korunması amacıyla alınan tedbirler nelerdir?

6- İmara açılan ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplu konut alanına dönüştürülen ülkemiz genelinde mera alanı var mı? Varsa ne kadar alanda ve hangi illerimizde böyle bir tasarrufa gidilmiştir?

7- Meraların tahdit, tescil ve tahsis işlemleri Mera Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1998 yılından günümüze 20 yıldır neden bitirilememiştir?