Sözleşmeden doğan şufa hakkı!

Sözleşmeden doğan şufa hakkı! Sözleşmeden doğan şufa hakkı!

Sözleşmeden doğan şufa hakkı nedir? Sözleşmeden doğan şufa hakkının tapuya şerhi nasıl olur? Peki bu işlemin mali yönü nedir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

Sözleşmeden doğan şufa hakkı


Şufa hakkı; bir taşınmaz malın satılması durumunda, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Şufa hakkı sözleşmeden doğan şufa hakkı ve kanuni şufa hakkı olarak ikiye ayrılıyor. Sözleşmeden doğan şufa hakkı nedir? sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor


Sözleşmeden doğan şufa hakkı


Bir taşınmaz malın maliki veya hissedarı tarafından o taşınmaz üzerinde mülkiyet payı bulunmayan bir üçüncü kimseye sözleşme ile tanınan şufa hakkına sözleşmeden doğan şufa hakkı deniyor.

Bu şufa sözleşmesinin noterce düzenlenmiş olması gerekir.  Şufa hakkının tapu siciline şerhi, malik veya yetkili temsilcinin yazılı istemi ile oluyor. Ancak şufa sözleşmesinin de şerh istemi ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne verilmesi gerekiyor. Şerh isteme yetkisi şufa hakkı sahibine de verilebiliyor.


Şufa hakkı tapu kütüğüne şu şekilde şerh edilir.


Şufa hakkı tapu kütüğüne şerh örneği


....... ..... lehine beş sene süreyle şufa hakkı. Tarih – Yevmiy 


Bu haktan feragat halinde feragat beyanı tescil istem belgesine yazılarak kütüğün şerhler sütunundaki şufa hakkı terkin edilir. Terkin işlemi için maktu terkin harcı tahsil edilir.


Tescil İstem Belgesinin Yazımı (Şufa–İştira Vefa İçin)


Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın 4'te 1 hissesi .... .... adına kayıtlıyken; bu kez, ben .... oğlu .... .... ile ....  .... arasında yapılan Antalya 4. Noterliğinden tanzim edilen 21/05/1999 tarih 14506 sayılı şufa (vefa–iştira) hakkı sözleşmesine istinaden .....  ....’in hissesi üzerine lehime şufa (iştira–vefa) hakkı şerhi verilmesini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafıma bildirildiğini beyan ederim.


İşlemin Mali Yönü 


Taşınmaz malın kayıtlı değeri üzerinden Binde 5.94 oranında harç ücreti tahsil ediliyor.Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor. Bu hakların terkini için maktu terkin harcı tahsil ediliyor.


Şufa hakkı ne demektir?

Şufa hakkının süresi nedir?

Şufa hakkının kullanılamayacağı haller!


Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com