Miras sözleşmesinden doğan davalar!

Miras sözleşmesinden doğan davalar!Türk Medeni Kanununun yedinci kısmında "Miras sözleşmesinden doğan davalar"a ilişkin hükümlere yer veriliyor. Kanuna göre mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda mirasçı resmi defter düzenlenmesini isteyebiliyor...


Miras sözleşmesinden doğan davalar!

Miras sözleşmesinden doğan davalar, mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda ve mirastan feragat durumunda farklılık gösteriyor. Türk Medeni Kanununa göre, mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda mirasçı resmi defter düzenlenmesini isteyebiliyorken; mirastan feragat durumunda ise mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tâbi değeri geri veriyor.


A. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi durumunda

Madde 572-Mirasbırakan, sağlığında bütün malvarlığını miras sözleşmesiyle atadığı mirasçıya devretmişse, bu mirasçı resmî defter düzenlenmesini isteyebilir.


Mirasbırakan, malvarlığının tamamını devretmemişse veya tamamını devrettikten sonra yeni mallar edinmişse; miras sözleşmesi, aksine bir kural içermedikçe, yalnız sağlıkta devredilmiş olan malları kapsar.


Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını devretmesi hâlinde, miras sözleşmesinde başka türlü bir kural yoksa, miras sözleşmesinden doğan hak ve borçlar atanmış mirasçının mirasçılarına geçer.


B. Mirastan feragat durumunda

I. Tenkis

Madde 573-Mirasbırakan, mirastan feragat eden mirasçıya, sağlığında terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan edimlerde bulunmuşsa; diğer mirasçılar bunun tenkisini isteyebilirler. Bu durumda, mirastan feragat edenin sadece saklı payını aşan miktar tenkise tâbi olur. Edimlerin değerlerinin mahsubu, mirasta denkleştirme kurallarına göre yapılır.


II. Geri verme

Madde 574- Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa; dilerse tenkise tâbi değeri geri verir, dilerse almış olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com