Kiracı kira sözleşmesini fesh ederse ne olur?

Kiracı kira sözleşmesini fesh ederse ne olur? Kiracı kira sözleşmesini fesh ederse ne olur?

Kira sözleşmesini fesh eden kiracı için kolaylık sağlandı. Buna göre, kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulan kiracı, kira sözleşmesinden doğan borçlarından kurtulabiliyor. Kiracının, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kirada oturduğu evi geri vermesi ve sözleşmeyi fesh etmesi durumunda, kiracı ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulup, kira sözleşmesinden doğan borçlarından kurtulabiliyor. 

Buna göre; kendisine teslim edilmiş kiralananı kullanmayan ve ondan yararlanmayan kiracı için müjdeli haber geldi. Kiracıya,  sözleşmeden doğan sorumluluğunu makul bir süre ile sınırlama olanağı sağlandı. Bu düzenleme kapsamında kiracının korunması gereği ilkesi terk edilmemekle birlikte, kiraya verenin menfaatleri de korunuyor.

Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan 325'inci maddeye göre;
“Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer”.

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

1– Sözleşmeyi imzalamadan önce eğer mülk sahibi değilse, noter aracılığı ile verilmiş bir vekaleti olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
2– Kira kontratında yazan adres ile kiralayacağınız mülkün adresinin aynı olduğundan emin olmalısınız.
3– İlerde oluşabilecek sorunları engellemek için kira başlangıç ve kira artış dönemini kesin olarak belirlemelisiniz.
4– Kira kontratında kiracının ve ev sahibinin T.C. kimlik numarasının bulunması gerekir.
5– Kira kontratını kefiller huzurunda imzalanması daha sağlıklıdır. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları bulunmalıdır.
6– Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylıca anlatın. Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse “2018 yıılı Mart Ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklama ile göndermeniz gerekir.
7– Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde ifade edilmeli.

Kira sözleşmesi yaparken dikkat!