S&P Türkiye'nin kredi notunu korudu!

S&P Türkiye'nin kredi notunu korudu!Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korudu fakat nor görünümünü negatif olarak açıkladı.


Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi. 


S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün de "negatif" olduğunu açıkladı. 


S&P'den yapılan açıklamada, hükümetin borç yükümlülüklerinin düşük olduğuna dikkat çekilirken, bu alandaki artışının "sadece ılımlı" olmasının öngörüldüğü ve Türkiye'nin kredi notunun ülkenin düşük seviyedeki borç yükü tarafından desteklediği belirtildi.


Açıklamada, Türkiye'nin esnek kur rejiminin ekonominin dış şoklara uyum göstermesini sağlamasının beklendiği ifade edilirken, ABD dolarının yüksek seviyede kullanılmasının düşük Türk lirasının ekonomiye olan faydasını sınırladığı bilgisine yer verildi. 


Türkiye'nin cari açığının ve yüksek dış finansman açığının ülkenin kredi notları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekilirken, bunun ekonomik büyümeyi dış finansman risklerine karşı zayıflattığı vurgulandı. 


Negatif not görünümüyle ilgili olarak, zayıf büyüme ve kur oynaklığının mali bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunulurken, bunun beklentilerin ötesinde enflasyon baskısı yaratması yönündeki riskleri yansıttığı bildirildi.


"2017 - 2020 arasında yüzde 3 büyüme öngörüsü"

Ekonomik büyümenin, mali teşvikler ve vergi istisnalarının tüketimi arttırması yoluyla desteklenmesinin beklendiği belirtilirken, tüketimin ekonomik büyümenin "temel gücü" olmaya devam edeceği vurgulandı. 


Türkiye'nin görünümünün "negatif"ten "durağan"a çekilmesi için ülkenin mali pozisyonunun kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranıyla "ılımlı bir uyum" sağlaması gerektiğinin altı çizildi. 


Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin büyüme tahminlerine de yer verildi. 


Buna göre, 2013-2016 yıllarında yaklaşık yüzde 6 oranında büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, 2017-2020 arasında yaklaşık yüzde 3 genişlemesinin öngörüldüğü ifade edildi. 


S&P, Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 2,8 büyümesinin beklendiğini, 2019 ve 2020'de de yıllık yüzde 3 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğünü duyurdu. 
AA