SPK, parasını finans merkezi için harcayacak!

SPK, parasını finans merkezi için harcayacak! SPK, parasını finans merkezi için harcayacak!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Finans Merkezi’ne yapılacak yeni binanın maliyetini önemli ölçüde çıkardı. Kurum, geçen yıl 111,6 milyon TL gelir elde etti...
Küresel finansal krizin etkileri devam ederken, halka arzlar ve tahvil ihracı SPK’nın yüzünü güldürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Finans Merkezi’ne yapılacak yeni binanın maliyetini önemli ölçüde çıkardı. Kurum, geçen yıl 111,6 milyon TL gelir elde etti.


İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapma çalışmaları devam ederken, taşınacak olan kamu kurumları da inşaat hazırlıkları yapıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finans merkezine yapılacak yeni binanın maliyetini önemli ölçüde çıkardı. SPK, Borsa İstanbul’dan alacağı yaklaşık 16 milyon lirayı yedek akçe olarak ayırdı. Borsa’dan 2012 yılı için gelmesi öngörülen paylardan herhangi bir şekilde kaynak kullanımına gidilmedi. Küresel finansal krizin etkileri devam ederken, halka arzlar ve tahvil ihracı SPK’nın yüzünü güldürüyor. Bu kalemlerin yer aldığı Sermaye Piyasası Araçları Kayıt Ücreti gelirleri, geçen yıl rekor miktarda artış gösterdi. SPK geçen yılki mali bütçesinin çok üzerinde gelir elde etti. Bir yıl içerisinde 78,5 milyon liralık gider oluşurken sadece Sermaye Piyasası Araçları Kayıt Ücreti olarak 108,1 milyon liralık tahsilat sağlandı. Kurumun toplam gelirleri ise 111,6 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Gelirlerin artmasında halka arzlardan daha çok tahvil ihracından elde edilen kaynağın etkili olduğunu ifade eden üst düzey bir ekonomi yetkilisi, buradan gelecek paranın yeni binanın inşaatına harcanabileceğini söyledi. Bu kapsamda Borsa İstanbul’dan alınan 2013 yılı payının da yine yedek akçe olarak tutulabileceği belirtiliyor.


SPK’nın 2012 yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre Kurul’un tüm giderleri, emrinde kurulan özel bir hesaptan karşılanıyor. Tahvil ihraççılar veya halka arzı gerçekleştirmek isteyenler, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç değerinin yüzde 0,3’üne kadar; yatırım fonlarının ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının üçer aylık dönemlerinin son iş gününde, net varlık değerlerinin yüzde 0,005’i tutarında bir ücreti bu hesaba yatırıyor. Kurul tarafından düzenlenen ve denetlenen borsaların ve diğer teşkilatlanmış piyasaların, merkezi takas kurumlarının, merkezi saklama kurumlarının ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami yüzde 10’u SPK bütçesine gelir olarak kaydediliyor. SPK’da Kurul’un gelirleri giderlerini karşılamaya yetmediği takdirde, açığın genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlarından karşılanması öngörülüyor. Ancak 1992 yılından beri Hazine yardımı alınmadı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, Türk sermaye piyasalarında son yıllardaki değişimin önemine dikkat çekerek Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 için önemli bir hedef ortaya koydu. Ertaş, büyümeye destek sağlayarak 2023 yılına kadar İstanbul’u dünyanın ilk on finans merkezinden birisi yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Başkan Ertaş, faaliyet raporunda yer alan yazısında, “SPK, 2012 yılı sonu itibarıyla 1 milyonu aşkın hisse senedi, 2,7 milyon yatırım fonu, 3,1 milyon bireysel emeklilik ve 200 bine yakın özel sektör borçlanma aracı yatırımcısının ve bu yatırımcılara hizmet sunan 100 aracı kurumun, piyasa kapitalizasyonu 550 milyar TL’yi aşan 400’den fazla halka açık şirketin, 50 milyar TL’yi aşan menkul kıymeti yöneten 35 portföy yönetim şirketi ve 550’yi aşkın yatırım fonunun, yetkili 92 bağımsız denetim kuruluşunun, 123 gayrimenkul değerleme şirketi ve 10 derecelendirme kuruluşunun paydaş olduğu Türk sermaye piyasalarının, güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlayan düzenleyici ve denetleyici otoritesidir.” dedi.


Ercan Baysal/ Zaman Gazetesi