Sultangazi Esentepe ve Cebeci imar planı değişikliği askıda!

Sultangazi Esentepe ve Cebeci imar planı değişikliği askıda!

Sultangazi İlçesi, Esentepe Cebeci Mahallesi 1031 parsel içeren Rezerv Alanın bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Sultangazi İlçesi, Esentepe Cebeci Mahallesi 1031 parsel içeren Rezerv Alanın bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.

İstanbul Sultangazi İlçesi, Esentepe Cebeci Mahallesi 1031 parsel içeren Rezerv Alanın bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Plan Açıklama Raporu 6306 sayılı Kanun hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi’nin 97 (ı) maddesi uyarınca tadilen onaylandı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğince 05.03.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İstanbul ili Sultangazi İlçesi, Esentepe ve Cebeci Mahallelerinde yer alan 1031 parselin bir kısmı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 30.07.2018 tarih ve 132769 sayılı Bakanlık Oluru ile  Rezerv Alan İlan edilmiş ve Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  Altyapı  ve  Kentsel  Dönüşüm  Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 146865 sayılı yazısı ile; ; İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Esentepe ve Cebeci Mahallelerinde 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 12. Fıkrası uyarınca “Rezerv Alan” ilan edilmesi talebi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Rezerv Alan ilan edildiğinden gerekli projelerin yürütülmesi için söz konusu rezerv alanda “Bakanlıkça onanmak üzere alana ilişkin her tür harita, imar planı,… uygulamalarla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin  yetkilendirilmesinin uygun bulunduğu bildirildi.
 

İmar planı için tıklayın