Selimpaşa 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Selimpaşa 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda! Selimpaşa 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 2528 parsel, 2527 ve 7917 parsellerin bir kısmı ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği 17 Haziran'da askıya çıkarıldı...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 2528 parsel, 2527 ve 7917 parsellerin bir kısmı ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 14 Eylül 2018 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı değişikliği 17 Haziran 2019 tarihinde askıya çıkarıldı.

Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 2528 parsel, 2527 ve 7917 parsellerin bir kısmı ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği 17 Temmuz 2019 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın