Sümer Holding'in Samsun'daki arsası satıldı

Sümer Holding'in Samsun'daki arsası satıldı Sümer Holding'in Samsun'daki arsası satıldı

Sümer Holding A.Ş'ye ait Samsun taşınmazının, 107 bin lira bedelle ihalede en yüksek teklifi veren Mustafa Gündoğdu'ya satılmasına karar verildi

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Sümer Holding A.Ş'ye ait Samsun taşınmazının satışına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş'ye ait Samsun'un Terme ilçesi, Taşpınar köyü, Alçak mevkiindeki 34 bin 170,23 metre kare yüz ölçümlü arazinin (fındık bahçesi) "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilanı ve ihale şartları belgesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihalede alınan nihai tekliflerin incelendiği kaydedildi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13 Ocak 1998 tarihli kararına istinaden söz konusu taşınmazın 107 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa Gündoğdu'ya İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, bu kişinin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildi.

Tebliğde ayrıca bu karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartları Belgesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
AA

Konu ile ilgili basında yer alan diğer haberler

107 bin liraya satıldı
Sümer Holding A.Ş'ye ait Samsun taşınmazının, 107 bin lira bedelle ihalede en yüksek teklifi veren Mustafa Gündoğdu'ya satılmasına karar verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Sümer Holding A.Ş'ye ait Samsun taşınmazının satışına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş'ye ait Samsun'un Terme ilçesi, Taşpınar köyü, Alçak mevkiindeki 34 bin 170,23 metre kare yüz ölçümlü arazinin (fındık bahçesi) ''satış'' yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilanı ve ihale şartları belgesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihalede alınan nihai tekliflerin incelendiği kaydedildi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13 Ocak 1998 tarihli kararına istinaden söz konusu taşınmazın 107 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa Gündoğdu'ya İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, bu kişinin sözleşme imzalamaktan veya İhale Şartları Belgesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildi.

Tebliğde ayrıca bu karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartları Belgesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
NTVMSNBC

pus