Sürdürülebilirlik Akademisi Türkiye'nin geleceği için İzmir'de!

Sürdürülebilirlik Akademisi Türkiye'nin geleceği için İzmir'de!Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilir Gelecek için 26 Ekim 2011deİzmirde, İzmir Sanayici İş Adamları Derneği (İZSİAD)ın işbirliği ile Sürdürülebilirlik Gelecek Konferansını gerçekleştirdi


Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilir Gelecek için 26 Ekim 2011deİzmirde,  İzmir  Sanayici İş Adamları Derneği (İZSİAD)ın işbirliği ile Sürdürülebilirlik Gelecek Konferansını gerçekleştirdi. İstanbuldan sonra Akademinin ilk uğrak yeri olan İzmirde, sekiz farklı oturumda çok değerli konuşmacılar Sürdürülebilir Gelecek için önemli olan konuları tartıştı.

Konferansta; İzmir merkezli Ege Bölgesi İş Dünyası için, sürdürülebilirliğin önemli paydaşları; özel sektör, devlet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler bir araya gelerek sürdürülebilirliğin ana başlıkları olan düşük karbon ekonomisine geçiş, karbon yönetimi ve piyasaları, yenilenebilir enerji verimliliği ve yatırımı gibi konuları değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Balçova Kaya Termal Otel'deki konferansta yaptığı açılış konuşmasında, kentin kalkınmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirirken, çevrenin korunmasına dair ilkelerle hareket ettiklerini söyledi.

Kocaoğlu, ''Kentin kalkınması için planlama ve altyapıyı yaparken, gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İzmir'de en çok yatırımı da çevreye yaptıkdedi. Kocaoğlu, kentin planlaması ile ulaşım master planı ve stratejik planlamada olmazsa olmaz koşullarının da çevrenin korunması faktörü olduğunu, ağaçlandırma çalışması yürüttüklerini, ekolojik ve organik tarıma ciddi destek verdiklerini kaydetti.

İZSİAD BAŞKANI AYHAN BARAN
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Baran da sürdürülebilir gelecekle ilgili çalışmalar için özel sektör, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yeşil tüketimi desteklemenin ve bu konuda herkesin bilgilendirilmesinin önem taşıdığını dile getiren Baran, şunları söyledi: ''Yeşil marka üzerinde durulmalı. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak karbon gazının azaltılmasına yönelik çalışmalar için TEMA ve İzmir'de de Ege Orman Vakfı ile işbirliği yapabiliriz. Sürdürülebilir gelecek Türkiye'de yeni bir kavram, Bu konferansın İzmir'de düzenlenmesi de bu çerçevede önem taşıyor. İZSİAD bu çalışmalara katkısını sürdürecektir.''


DR. KATALİN ZAİM
Konferansta, ''Düşük Karbon Ekonomisinde Riskler ve Fırsatlar, Rio 20 Yeşil Ekonomiye Doğru'' başlığıyla sunum yapan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Kalkınma Direktörü Dr. Katalin Zaim ise kaynaklardaki kıtlık, kirlenme, çevre ve iklim değişikliklerinin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini, ülkelerin sürdürülebilir gelecek için karbon gazının azaltılması ve temiz enerji kullanımına yönelmelerinin zorunlu olduğunu vurguladı. Zaim, Rio 20 hedefi ile sürdürülebilir gelecek için Türkiye'de de Kalkınma Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü ve çeşitli projeler geliştirildiğini söyledi.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI SEMRA SEVİNÇ
Sürdürülebilirlik Akademisi Başkan Yardımcısı Semra Sevinç, kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve işletmelerin sürdürülebilir kurum hedefini ortaya koymaları gerektiğini dile getirirken, dünyada pek çok ünlü markanın da artık sürdürülebilirlik hedefiyle üretim, pazarlama, insan kaynakları, finansman ve sunum fonksiyonlarında çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği sağlamaya başladıklarını bildirdi. Semra Sevinç, İç Anadolu Bölgesi'nin organik gıda tüketimi, Ege Bölgesi'nin de sürdürülebilir tüketimle üst sıralarda yer aldığını anlatarak, ''İşletmeler, sürdürülebilir marka olmak için markalaşmayı bütünsel yaklaşımla ele almalı. Dünyadaki büyük işletmeler, tüketicinin artan talepleri ve sürdürülebilir gelecek hedefiyle toplumsal ve sosyal projelere ağırlık vererek ilerliyor. Türkiye'de de sürdürülebilir gelecek için etkin çalışma yürütülmeli'' diye konuştu.

Konferansta yapılan oturumlarda SOYAK üst yöneticisi Emre Çamlıbel, uyguladıkları ''Yeşil Tesisler ve Yeşil Binalar'' konusunda, Form Group üst yöneticisi Tunç Korun ise Yenilenebilir Enerji Yatırımları konusunda bilgi verdi.

Konferans; Philips, Soyak, Schenider Electric, Dimes, İnci Lojistik, Kristal Zeytinyağları,  Tüprag,  Dr. Oetker,   Folkartgibi Türkiyenin  önde gelen şirketleri tarafından desteklenmiştir.

Konferansın karbon ayak izi silinecek
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düşük karbon ekonomisine geçiş için  Sürdürülebilir Gelecek konferansını, Karbon Nötr Konferans olarak organize ederek konferans süresince ortaya çıkan CO2 emisyonları hesaplayıp karbon denkleştirilmesi yapılmaktadır.

www.surdurulebilirlikakademisi.com