T4 Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu!

T4 Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu! T4 Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu!

T4 Teknoloji Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Zeki Kaldırı ve Ali Reis Topçu ortaklığıyla kuruldu...    T4 Teknoloji Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Zeki Kaldırı ve Ali Reis Topçu ortaklığıyla kuruldu.

T4 Teknoloji Anonim Şirketi konusu:Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır : ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE ENERJİ ÜRETİMİ; 1. Her türlü elektrik ve Elektronik sanayiinin gerektirdiği bilcümle yatırım, tasarruf, ve faaliyetlerde bulunmak her türlü elektronik malzemelerin, elektronik ürünlerin, elektronik devre kapayıcılarının, elektronik devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin, elektronik kumanda cihazlarının, elektronik cihazların, elektronik cihaz yedek parça ve aksamlarının imalatı ,iç ve dış ticaretini yapmak. elektronik cihaz ve aletlerinin bakım ,onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması, 2. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. 3. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı,imalatı ile ithalatı ve ihracatını yapmak. 4. Her türlü iç ve dış mekanın aydınlatmasında kullanılan, Her türlü aydınlatma ürünlerinin alıp satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını, imalatını ve ihracatını yapmak, montaj ve taahhüt işlerinin yapılması. 5. Endüstriyel elektronik , elektro mekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 6. Her türlü yüksek, orta, zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik ,elektromekanik ve teknik cihaz,eleman ve elektrik malzemelerinin alıp satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalatını, imalatını ve ihracatını yapmak, montaj ve taahhüt işlerinin yapılması. 7. Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 8. Yurt içi ve yurt dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek, 9. Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, çizdirmek, bu projelerin uygulanması montajlarının ve tesisatlarının yapımı, veya yaptırılması. 10. Konusu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mümessillikler,bayilikler, distribütörlükler almak ve vermek. 11. Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştigal etmek, 12. Havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik-mekanik sistemlerinin, üretim bantları vb. imalatını, işletilmesini ve periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlü teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi, taşeron firmalara yaptırılması, 13. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 14. Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak. 15. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz ve veya fuel-oil ve veya kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 16. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 17. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi, kurulması, işletilmesi, kiralamak ve kiraya vermek. 18. Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi, gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak. işletilmesi, kiralamak ve kiraya vermek. 19. Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları işlemek, tesisler kurmak işletilmesi, kiralamak ve kiraya vermek.ve Pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapar. 20. Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları ısınıp yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar, , planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak. işletilmesi, kiralamak ve kiraya vermek. 21. Rüzgarla ve Güneş Enerjisi ile faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak projelendirme ve imalatını yapmak ve alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 22. Üretilen elektrik enerjisi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:İkitelli OSB Mah.Giyim Sanayi K. Sit. C Apt. No.4 C/613 Başakşehir