Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi örneği!

Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi örneği!


Gayrimenkul kiralamalarında kiracı, evi tahliye edeceği tarihi tahliye taahhütnamesi ile belirtebiliyor. Peki, kiracı tahliye taahhütnamesi nasıl doldurulur? İşte, tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi örneği!


Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi örneği!

Tahliye taahhütnamesi, kiralayanın belirlenen tarihte ihtiyacı olma dahilinde,aynı zamanda 6570 sayılı yasanın tahliye olanaklarını sınırlı kılması nedeniyle,  kiracının bu süreyi gözeterek kiraladığı gayrimenkulü,istenen sürede itirazsız,kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği söz,yani yazılı irade beyanı olarak ifade ediliyor.


Tahliye taahhütnamesi kiracıyı,kiraladığı gayrimenkulden tahliye etmenin en masrafsız,en kolay,en çabuk,hızlı ve etkili yolu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kendi isteğiyle ve bağımsız iradesiyle  beyan ettiği tarihte gayrimenkulü tahliye edeceğini söz vermesi olarak biliniyor. İleride doğabilecek anlaşmazlığı,uyuşmazlığı başından çözmeye yönelik olarak karşımıza çıkıyor. 


6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri,kiracıyı,kiraya verenin ihtiyacı halinde gayrimenkulü tahliye etmesi koşulları zor oluyor. Kiracı ancak dava açılarak,yani mahkeme yoluyla tahliye ediliyor.Bu da çok uzun yargılama süreci sonucu oluyor.  Kiralayan kendi ihtiyacı için,kiranın bitiminden sonra,ancak 6570 sayılı yasa ve Borçlar Kanun’u hükümlerine göre  tahliye davası açabiliyor. 6570 sayılı yasa daha çok kiracıyı koruyan ve tahliye konusunda kiracı lehine işleyen hükümler bulunuyor. Peki, tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin nasıl doldurulması gerekir?


Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi!


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................

TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................


TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.TAAHHÜT TARİHİ:

......../......../......


TAAHHÜT EDEN: 

..............


İMZASI:

..............


Tahliye taahhütnamesinde dikkat edilecek hususlar!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com