26 / 05 / 2022

Tahliye taahhütnamesinde dikkat edilecek hususlar!

Tahliye taahhütnamesinde dikkat edilecek hususlar!

Tahliye taahhütnamesi kiracı ile kiralayan arasında imzalanan, kiracının kiraladığı meskeni tahliye tarihinin belirli olduğu bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tahliye taahhütnamesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?Tahliye taahhütnamesinde dikkat edilecek hususlar!

Tahliye taahhütnamesi kiracı ile kiralayan arasında imzalanan, kiracının kiraladığı meskeni tahliye tarihinin belirli olduğu bir belge olarak karşımıza çıkıyor. 


Ev sahibinin kiracısından evini tahliye etmesini isteyebilmesi için bazı şatlar gerekiyor. Bu şartlar 6570 sayılı kanuna ve Borçlar Kanununa göre belirleniyor.


6570 sayılı kanuna göre tahliye davası açabilmek için ev sahibinin göstermesi gereken sebeplerden tahliye taahhütnamesini şöyle açıklanıyor;


Kiracıdan tahliye taahhüdü alınması durumu kiracı tahliye taahhüdü ile, evi belli bir tarihte tahliye edeceğini taahhüt etmişse, o tarihte evi boşaltmak zorunda oluyor. Boşaltmadığı takdirde kiralayan, kiracıdan evi tahliye etmesini isteyebiliyor.  Söz konusu tahliye taahhüdünü için de bazı şartlar gerekiyor. 


– Tahliye taahhütnamesi kiracının kendi el yazısıyla yazılıp verilebileceği gibi, noter aracılığıyla da hazırlanabilir. Tahliye taahhütnamesini imzalayın almadan önce bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor.


– Tahliye taahhüdünde, evin tahliye edileceği tarihin belirtilmesi zorunluluğu bulunuyor. 


– Öncelikle tahliye taahhütnamesi ile kira başlangıç tarihinin aynı olmaması gerekiyor. Kira kontratı üzerinden uygun bir süre geçtikten sonra taahhütname imzalanabiliyor. 


– Dikkat edilmesi gerekilen diğer nokta ise boş tarihli tahliye taahhütnamesi imzalanmaması gerekiyor. Zira imzalandığı takdirde o tahhütnemeye sonradan eklenecek olan tarih geçerli sayılıyor. Bu da demek oluyor ki boş taahhütnameye sonradan eklenecek herhangi tarihle kiralayan kiracısını keyfi belirlediği bir tarihte çıkarabiliyor. 


– Kiralayan tarafı daha çok ilgilendiren bir diğer husus ise şu; tahliye taahhütnamesinde belirlenen tarihte gayrimenkul tahliye edilmezse 1 ay içince icra takibi başlatmak gerekiyor. Eğer bu süre geçerse tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılıyor.


– Tahliye taahhütnamesinin geçerli olması için yazılı bir şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için önemli olan bir diğer nokta ise taahhütnamenin ilk kira yılı içinde imzalanmamış olması gerekiyor.  İlk kira yılı içinde imzalanan taahhütnameler özgür irade dışında imzalandığı, imzalayan kişinin baskı altında olduğu anlamına gelir ki bu da taahhütnamenin geçersiz olmasına bir sebep oluyor. 


Bu noktalara dikkat edildiği takdirde tahliye taahhütnamesi amacına uygun olarak kullanılmış oluyor.  Aksi bir durumda ise kiracı ile kiralayan arasında bazı anlaşmazlıklar çıkabiliyor. 


Tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com