Tapu alım satım masrafı hesaplama 2015!

Tapu alım satım masrafı hesaplama 2015! Tapu alım satım masrafı hesaplama 2015!

Tapu dairesinde yapılan alım satım işlemlerin tamamlanması için belli masrafların ödenmesi gerekiyor. Bu masrafların başında tapu alım satım harcı geliyor. İşte tapu alım satım masrafı hesaplama 2015 örneği..Tapu alım satım masrafı hesaplama 2015!

Tapu dairesinde yapılan alım satım işlemlerin tamamlanması için belli masrafların ödenmesi gerekiyor. Bu masrafların başında tapu alım satım masrafı ve döner sermaye bedeli geliyor.


Peki, tapu alım satım masrafı nasıl hesaplanır? Tapu alım satım masrafı hesaplamasında hangi oran kullanılır?


Tapu alım satım masrafı hesaplama örneği..

Tapu masrafı, alım satım bedeli üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada kullanılan tapu harcı oranı binde 20 oluyor. Bu oranı hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödüyor.


Örneğin, satış bedelinin 200 bin TL olduğunu düşünelim. Bu durumda alıcının ödemesi gereken harç 4 bin TL, satıcının ödemesi gereken harç 4 bin TL olmak üzere toplamda 8 bin TL'lik harç ödemesi yapılıyor.


Ayrıca tapu döner sermaye bedeli de yalnız alıcı tarafından 82,50 TL olarak olarak ödeniyor.


Tapu alım satım harcı cezası..

Düşük tapu satış bedeli beyanının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Tapu harcı cezası zaman aşımı süresi beş yıl olup; Satış bedelini tapuda eksik gösterenler beş yıl içerisinde her an Maliye'nin ihtarını alabilir. 


Tapu harcı cezasına itiraz edilir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com