Tapu hibe harcı 2014!

Tapu hibe harcı 2014!


Gayrimenkul devir işlemleri, bir satış bedeli ile yapılabildiği gibi, bedel ödenmeden veya karşılığı verilmeden de yapılabiliyor. Peki, hibe harcı ne kadar? İşte tapu hibe harcı 2014...


Tapu hibe harcı 2014!

Gayrimenkul devir işlemleri, bir satış bedeli ile yapılabildiği gibi, bedel ödenmeden veya karşılığı verilmeden de yapılabiliyor. Bu devir işlemi, "tapuda bağış" veya "tapuda hibe" olarak tanımlanıyor.


Tapu hibesi için ödenecek bedel, satış bedeli ile gerçekleşen devir işlemi masraflarından farklı oluyor. Tapu hibe işlemi için gerekli olan belgeler ve harç oranları aşağıda sıralanıyor:


Tapu hibesi için gerekenler:

1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Tapu hibe harcı 2014..

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden Binde 68,31 oranında harç tahsil ediliyor.


Bağışa konu olan taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.


Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.


Örnek hesaplama:

Bağışlanacak taşınmazın değeri: 50.000 TL

Ödenecek harç:3.415,5 TL


Aile içi ev satışı!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com