Tapu hibe harcı 2021!

Tapu hibe harcı 2021!Gayrimenkullerin tapuları satış yoluyla başkasına devredildiği gibi hibe yoluyla da devredilebiliyor. Peki, tapu hibe harcı 2021 ne kadar? işte tapu hibe harcı 2021...


Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin tapuları satış yoluyla başkasına devredilebiliyor ya da hibe yolu ile de verilebiliyor. Hibe işlemi, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına gönderilebiliyor.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tapu hibe harcı 2021 ne kadar? İşte tapu hibe harcı 2021 ile ilgili tüm merak edilenler...

Tapu hibe harcı 2021!

Tapu hibe harcı 2021

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar haricinde intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında ödeme yapılıyor.

Tapu hibe harcı 2021!

Tapu hibe işlemi için gerekli belgeler

-Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı 

-Bağışlayanın ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı

-Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

-Bağışlayanın bir bağışlananın iki adet fotoğrafı

Hibe işlemi, rücu şartı ile de yapılabiliyor. Rücu şartı ile bağış; bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, mülkiyetin bağışı yapana geri dönmesine deniyor.

Tapu hibe harcı 2021!

Tapu hibe harcı 2020!

Tapu ve Kadastro Harçları 2021!