Tapu tevhit harcı 2021!

Tapu tevhit harcı 2021!

Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirinin yanında yer alan birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemi olan tapu tevhit işlemlerinde 2021 yılında ne kadar harç ödenecek? İşte tapu tevhit harcı 2021...


Tapuda yapılan işlemler arasında bulunan tevhit işlemi; tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemine denk geliyor.

Birbirinden bağımsız iki tapunun tevhit işlemi ile birleştirilebilmesi sonucunda gerekli belgelerin temin edilerek tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulabiliyor. İşlemin tamamlanması için ise tapu tevhit harcı ödemesi yapılıyor.

Tapu tevhit harcı 2021!

Peki, 2021'de tapuda yapılacak tevhit işlemi için ne kadar harç ödemesi yapılacak? Tapu tevhit harcı 2021 ne kadar?

Tapu tevhit harcı 2021!

Tapu tevhit harcı 2020

1- Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38

2- İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38

3- Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55

Tapu ve Kadastro Harçları 2021!

İcra ve iflas harçları 2021!