02 / 07 / 2022

Tapu tevhit harcı bu yıl ne kadar oldu?

Tapu tevhit harcı bu yıl ne kadar oldu?

Tevhit, ; tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın birleştirilerek tek bir parsel halini alması işlemi olarak biliniyor. Peki, tapu tevhit harcı bu yıl ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...
Tapu tevhit işlemi; “Birbirine bitişik birden fazla parselin bir parsel haline dönüştürülmesi'' olarak tanımlanıyor. 

Yapılan birleştirme işleminin imar mevzuatına uygunluğunun onaylanması gerekiyor. Bu husustaki onay mercii; işleme konu parseller belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediye encümeni; mücavir alan dışında ise il özel idaresi olarak biliniyor. 

Bu işlem için belediyeye ya da valiliğe başvuru yapıldıktan sonra, en fazla 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Aynı zamanda yapılacak olan işlemin terkin ya da tescili için tapuya iki hafta içerisinde bildirilmesi gerekiyor. Tapu tevhit işlemi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapuda ki masrafların ödenmesi gerekiyor. İşte tüm detaylar...